Paylaşımdan Yazıcı Ekliyoruz – Script

01.11.2007 | 19:13 Çözümler , Windows 1 Yorum


strComputer = "127.0.0.1"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery _
("Select * From Win32_Printer Where Local = TRUE")
If colPrinters.Count = 0 Then
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\PrintServer1\Xerox300"
objNetwork.SetDefaultPrinter "\\PrintServer1\Xerox300"
End If

\\PrintServer1\Xerox300” bölümlerini sistemimize göre düzenleyerek domain ortamına uygulayabilirsiniz.

Yazı Etiketleri: ,

Sayfa Başı ▲

Yorumlar (1)

  1. mehmet

    Merhaba, koyu kısımlar belli olmuyor pek tekrar düzenleme yapabilir misiniz? Teşekkürler.

Yorum Ekle