Bilgisayar İsmini Değiştirelim – Script

27.10.2007 | 09:52 Çözümler , Windows 0 Yorum

Bazı durumlarda bilgisayar ismini bir VB Script yardımıyla değiştirmek isteyebilirsiniz.

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colComputers
err = objComputer.Rename("Terminal48")
Next

Gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra uzantısını VBS yapıp kaydediyoruz. Yukarıdaki örnekte, scriptin çalıştığı bilgisayarın ismi Terminal48 olarak değişir.

Yazı Etiketleri: ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle