Disk2vhd ile VMware’den Hyper-V’ye Sanal Makine Çevrimi

23.01.2014 | 23:57 Çözümler , Dokümanlar , Hyper-V , VMWare 14 Yorum

Sunucu sanallaştırma projelerinde “Çevrim” (P2V/V2V) aşaması oldukça önemlidir. Sanallaştırma altyapısının inşası ile başlayan süreç genelde Çevrim aşamasıyla ilerler ve ortamdaki fiziksel veya sanal çalışan sunucuların yeni sanallaştırma platformu üzerine, yeni sanal makine formatına dönüştürülerek (çevrilerek) taşınması gerekir. Bu çevrim işlemindeki temel amaç, kaynak ortamda fiziksel veya sanal olarak çalışan (source) sunucuları işletim sistemi, uygulamalar ve üzerindeki veriler ile birlikte kayıpsız olarak yeni platformdaki sanal makine bölümlerine aktarmaktır.

Bir sanallaştırma projesi sırasında veya sonrasında ortamınızda çalışan çeşitli iş yüklerini yeni platform üzerindeki sanal makinelere taşımak isteyebilirsiniz; Örneğin ortamınızda güncelleştirme/yama dağıtımı yönetimini gerçekleştirdiğiniz Windows Server Update Services sunucunuz. Bu sunucuyu yeni sanallaştırma platformuna taşırken yeni bir işletim sistemi kurmak, ilgili uygulama için özelleştirilmiş ayarları yeniden yapmak, güncelleştirme paketlerini tekrar indirmek, servisten güncelleştirme alan istemci ve sunucuları yeniden yönlendirmek ve raporlamalarını sağlamak gibi şeyleri en baştan tekrar yapmak pek mantıklı görünmüyor değil mi? Ortamınızda dönüştürülmesi gereken sistem sayısı fazla ise zaten manuel çevrim işlemi tam bir macera olacaktır.

İşte bu gibi durumlarda Fizikselden Sanala Çevrim (Physical to Virtual – P2V) ve Sanaldan Sanala Çevrim (Virtual to Virtual – V2V) araçları sizin adınıza bu işleri gerçekleştirebiliyor ve sizi servisi yeniden kurma veya manuel taşıma zahmetinden kurtarıyor.

Bu dokümanın indirilebilir PDF sürümünü yazının sonunda bulabilirsiniz.

Bir Sunucuyu Sanala Dönüştürmek

Yeni sanallaştırma platformuna taşınması gereken bir kaynak sunucu, fiziksel veya eski sanallaştırma platformu üzerinde sanal makine olarak çalışıyor olabilir. Bu aşamada farklı araçlar tercih edilebileceği gibi her iki senaryoyu karşılayan bazı araçlar da mevcuttur.

Bir sanala dönüşüm işlemi sırasında kaynak sistem için Online ve Offline olmak üzere iki farklı durum vardır.

Online (çevrim içi) dönüşümde kaynak sunucular açık ve iş yükünün türüne göre bazen ağda hizmet vermeye devam ediyor olabilir. Bazen ise veri farkına neden olmamak için transactional (işlem yapan) servislerin geçici süreyle durdurulması gerekir. Bu yöntemde kullanılan araçlar kaynak sunucu üzerindeki işletim sisteminde çalışırlar ve genelde tutarlı disk görüntüleri alarak tüm içeriği hedef sanal makine üzerine aktarırlar.

Offline (çevrim dışı) dönüşüm sırasında ise kaynak sunucu kapalı durumdadır. Genelde Domain Controller, veritabanı sunucuları veya eski sürüm işletim sistemleriyle çalışan bazı sistemler için önerilir. Bu yöntemde kullanılan araçlar kaynak fiziksel sunucuyu Windows PE gibi özelleştirilmiş işletim sistemleriyle başlatarak tüm disk içeriğini kopyalar ve hedef sanal makine üzerine aktarır.

Online ve Offline dönüşüm durumları dışında sanallaştırma terminolojisinde iç içe geçmiş 3 temel çevrim yönteminden söz edebiliriz.

P2V – Fizikselden Sanala Çevrim

Bu senaryoda yeni sanallaştırma platformu üzerine taşımak istediğiniz kaynak sistem genelde bir fiziksel sunucudur, ama bazı durumlarda eski sanal makinelere de fizikselmiş gibi davranıp aynı adımları takip ederek P2V yapmak mümkündür. Amaç, fiziksel veya sanal ortamda çalışan iş yükünü yarım veya tam otomatik yöntemlerle (araçlarla) yeni platform üzerindeki sanal makine içerisine aktarmaktır.

P2V işlemi Online veya Offline olarak gerçekleştirilebilir. Microsoft sanallaştırma çözümlerinde System Center Virtual Machine Manager sürümleri P2V için otomatikleştirilmiş yöntemler sunar. Ortamınızda fiziksel olarak çalışan kopyaları, SCVMM’e entegre olarak gelen P2V sihirbazı yardımıyla otomatikleştirilmiş bir şekilde Windows Server Hyper-V sanallaştırma sunucuları üzerine aktarabilirsiniz. Bu sırada Online ve Offline çevrim durumlarını desteklenir.

P2V özelliği SCVMM 2012 R2 sürümünden kaldırılmıştır. SCVMM ürün grubu P2V fonksiyonunu sağlamak için alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. R2 olmayan yani SCVMM 2012 SP1 ve alt sürümlerde P2V özelliği, uygun sürüm Hyper-V sunucularına doğru hala kullanılabilir durumda.

Öte yandan Disk2VHD gibi bazı araçlar da fiziksel veya sanal çalışan sunucular üzerinde P2V işleri gerçekleştirmek mümkün. Birkaç başlık aşağıda detayları bulabilirsiniz.

V2V – Sanaldan Sanala Çevrim

Bu senaryoda yeni sanallaştırma platformu üzerine taşımak istediğiniz kaynak sistem, eski sanallaştırma platformu üzerinde çalışan bir sanal makinedir. (VMware ESX -> Hyper-V geçişi gibi)

Bu noktada örneğin System Center Virtual Machine Manager sürümlerinin V2V özelliğini kullanarak Offline bir çevrim gerçekleştirebileceğiniz gibi (Library Copy), SCVMM’i VMware vCenter ile entegre ederek direkt ESX Server üzerindeki sanal makineleri de çevirebilirsiniz. Yine kaynak ve hedef sürümler örtüştüğü taktirde Microsoft Virtual Machine Converter aracını kullanarak Online veya Offline çevrim mümkündür. Ayrıca bu yöntemlere ek olarak sanal makineyi fizikselmiş gibi kabul edip SCVMM veya Disk2vhd ile P2V çevrimi de uygulanabilir. Bu konuda oldukça fazla seçeneğe sahipsiniz.

SCVMM Library Copy yöntemiyle yapılan V2V sırasında önce VMware ESX sanal makine dosyaları SCVMM kütüphane (Library Server) alanına taşınır, ardından dönüşüm işlemi uygulanarak Hyper-V sunucusu üzerine gönderilir. Bu sırada kaynak sanal makine kapalıdır.

SCVMM’in doğrudan VMware ESX Server üzerindeki sanal makinelere V2V uygulayabilmesi için önce vCenter yazılımıyla entegre edilmesi gerekir.

P2V & V2V Amaçlı Manuel Çevrim

Genelde zahmetlidir ve manuel gerçekleştirilmesi gerek çok fazla adım içerir. Yeni sanal makine üzerine işletim sisteminin kurulması, eski işletim sistemi içeriği ve uygulamaların taşınması dışında verilerin de çeşitli yöntemlerle aktarılması gerekir. Tam veya yarı otomatik P2V veya V2V ‘nin uygun olmadığı bazı senaryolarda mecburen tercih edilebiliyor.

Disk2vhd Nedir?

Disk2vhd, Microsoft sanallaştırma ürünlerinde kullanılan ortak sanal disk formatı VHD‘leri oluşturabilen güvenilir ve ücretsiz bir araçtır. Microsoft bünyesinde geliştirilen Disk2vhd aracı yeni sürümüyle birlikte Windows Server 2012 R2 Hyper-V‘de varsayılan disk formatı olarak kullanılan VHDX’leri de destekler.

Bazı SCVMM sürümlerinde yer alan tam otomatik sanal makine çevriminden farklı olarak Disk2vhd sadece disk çevrimi gerçekleştirir ve hedef platform üzerindeki sanal makinenin ayrıca yaratılıp oluşan VHD/VHDX’lerin bağlanması gerekir.

Disk2vhd, dönüşümü yapılacak kaynak sanal makine içerisinde çalışır ve belirlediğiniz Volume’lar için Online çevrim işlemi gerçekleştirir. System Reserved, Boot, İşletim Sistemi veya Veri bölümleri gibi alanları hızlıca VHD/VHDX formatına çevirebilir. Ayrıca VMware sanal makineleri üzerinde bağlı RAW diskleri de çevirme yeteneğine sahiptir. Çevrim işlemi sırasında Windows işletim sistemlerindeki Volume Snapshot yeteneğinden faydalanarak Volume seviyesinde anlık ve tutarlı görüntüler alınır; bu da işletim sistemi ve uygulamaların bozulmadan aktarımını mümkün kılar.

Disk2vhd

Disk2vhd, disk bölümleme bilgilerini korurken sadece seçmiş olduğunuz Volume’ları çevirme yeteneğine sahiptir. Bu sayede, örneğin çevrim sırasında bazı Volume’ları almak istemiyorsanız seçime dahil etmeden ilerleyebilirsiniz.

Disk2vhd aracı, çevrimi gereken her sanal işletim sistemi içinde bağımsız olarak çalıştırılmalıdır. Ayrıca bazı komut satırı parametreleri alabilir ve Script tabanlı otomatikleştirme ihtiyaçlarınıza yanıt verebilir.

Disk2vhd Script Parametreleri

Direkt P2V veya P2V destekli V2V senaryolarında kullanılabilen Disk2vhd‘yi Technet – Windows Sysinternals üzerinden ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Disk2vhd Resmi Sayfası

Disk2vhd’de Öne Çıkan Özellikler

 • Ücretsizdir.
 • Hızlı, tutarlı ve güvenilir disk çevrimi gerçekleştirir.
 • Kaynak işletim sistemi içinden çalışır.
 • Kurulum gerektirmez.
 • Disk birimi tutarlılığı için Volume Snapshot (VSS) kullanabilir.
 • VHD ve VHDX formatlarını destekler.
 • Windows Server 2012 R2 Hyper-V de dahil olmak üzere tüm Hyper-V sürümleriyle uyumlu sanal disk dönüşümü yapabilir.
 • Oluşan VHD veya VHDX dosyaları direkt Windows işletim sistemlerine bağlanarak kullanılabilir.
 • Çevrim sırasında oluşacak VHD/VHDX dosyaları için ağ yolları gösterilebilir.
 • Ağ üzerinden direkt Hyper-V Cluster depolama alanı (CSV) içerisine yazabilir. Böylece çevrim sonrasında tekrar taşımak zorunda kalmazsınız.
 • Windows XP SP2 ve Windows Server 2003 ‘den tutun da Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemi sürümlerine kadar kullanılabilir.
 • Sanal işletim sisteminde çalıştığı için ESX Server sürümünden etkilenmez. ESX 3.x, 4.x ve 5.x gibi ortamlarda çalışan Windows sanal işletim sistemleri ve disklerini kolayca dönüştürebilir.
 • VMware sanal makinelerine bağlı RAW diskleri dönüştürebilir.
 • Komut satırı parametreleri alabilir.
 • Dynamically Expanding tipte VHD/VHDX’ler oluşturur.

Disk2vhd ile VMware’den Hyper-V’ye Sanal Makine Çevrimi Nasıl Yapılır?

Bir geçiş projesi sırasında VMware ESX üzerinde çalışan sanal makineleri Hyper-V ortamına aktarırken ücretsiz ve hızlı Disk2vhd aracından faydalanabilirsiniz.

Disk2vhd’nin temel amacı disk çevrimi olduğu için sanal makine çevrimi sırasında bazı ek müdahalelere ihtiyaç duyar ama aşağıdaki adımları takip ederek tamamen başarılı sanal makine dönüşümleri gerçekleştirmeniz mümkün.

Bu dokümanda yer alan örnek çevrim adımları aşağıdaki yapı üzerinde gerçekleştirilmiştir.

VMware'den Hyper-V'ye Geçiş

Kaynak Platform : VMware ESX 5.1 Cluster Ortamı
Kaynak Sanal Makine : VMware ESX VM – Windows Server 2008 R2 / WSUS
Hedef Platform : Windows Server 2012 R2 Hyper-V Cluster Ortamı
Hedef Sanal Makine : Windows Server 2012 R2 Hyper-V – Generation1

Çevrim Öncesinde Yapılması Gerekenler

Bu senaryoda Disk2vhd aracı VMware ESX sanal makinesi üzerinde çalışacağı için çevrim işlemi süresince kaynak sistem açık yani Online durumda olur. Bu durum, sanal iş yükü türüne göre bazı önlemler alınmasını gerektirir.

1) Sanal işletim sistemi üzerindeki transactional (işlem yapan) servisleri durdurun.

Çevrim işlemi sırasında tutarlılık sağlamak amaçlı Volume Snapshot kullanılır. Volume Snapshot sonrasında ise tutarlı birim görüntüsü hedef dizin üzerinde oluşturulan VHD/VHDX dosyasına kopyalanır. Eğer bu süre zarfında kaynak sanal makinedeki transactional (işlem yapan) servisler hizmete devam ederse, kopyalama işlemi tamamlanana kadar geçen sürede oluşan değişiklikler hedef VHD/VHDX dosyasına aktarılamaz. Bu da kaynak sanal makine ile hedef VHD/VHDX arasında veri farklı oluşmasına neden olabilir çünkü kopyalanacak veri için VSS anına kadar olan durum dikkate alınır. Bu riske girmemek için geçici süreyle kaynak sanal makine üzerindeki önemli transactional (işlem yapan) servisleri durdurun. Eğer geçici süreyle durduracağınız hizmetleri üstlenecek kopyalarınız yoksa, bu, planlamanız gereken bir operasyon olabilir çünkü çevrim sırasında hizmet kesintisi söz konusudur.

Örneğin WSUS sanal makinesi için başta Update Services olmak üzere IIS Admin Service ve WSUS veritabanını tutan Windows Internal Database (MICROSOFT##SSEE) servislerini Stop konuma çekiyorum.

Update services

Stop duruma çektiğiniz servisleri tekrar başlatacak bir Recovery davranışı olmadığından emin olun.

Çevrim sonrasında başlatacağınız hedef sanal makine üzerinde ilk etapta TCP/IP gibi, sentetik sürücüler gibi bazı eksikler olabileceğini hesaba katarak belki bu aşamada Stop ettiğiniz servisleri ayrıca Disabled konuma getirebilirsiniz. Böylece hem eski hem de yeni sanal makine üzerindeki servislerin siz kontrol etmeden başlamayacağını garantilemek mümkün olur. Ayrıca geçici süreli eksik yapılandırma yüzünden oluşabilecek hatalarında önüne geçmiş olursunuz.

Belki sunucu üzerindeki tüm transactional (işlem yapan) servisleri durdurmanız mümkün olmayacak ancak kritik olanları mutlaka durdurmanız gerekir. Domain Controller’lar, veritabanı sunucuları, dosya sunucuları gibi Volume Snapshot anından sonra değişikliğe uğrama ihtimali olan tüm sistemlere bu bakış açısıyla yaklaşmanız önemlidir.

2) Varsa antivirüs koruma yazılımını Volume çevrim süresi boyunca devre dışı bırakmak iyi bir fikir olacaktır. Bu, çevrim işleminin çok daha hızlı ve hatasız gerçekleşmesine yardımcı olur.

3) Çevrim anına denk gelebilecek yedekleme ve diğer işletim sistemi görevlerinin ertelenmesi tavsiye edilir. Ayrıca varsa izleme sistemi bildirimlerini de geçici süreyle devre dışı bırakmak veya planlı bakım durumuna almak iyi olacaktır.

4) Çevrim ve aktarım işleminin daha hızlı tamamlanabilmesi için, başlamadan önce kaynak sanal makine üzerindeki yüksek boyutlu önemsiz içeriği temizlemek isteyebilirsiniz. Volume içerisindeki veri boyutu, çevrim süresine etki eden önemli faktörlerden biridir.

5) Kaynak sanal makine üzerindeki TCP/IP bilgilerini alın.

Çevrim sonrasında kaynak sanal makine açık olacağı için bu bilgilere daha sonra da ulaşabilirsiniz ancak baştan hazırlamak işinizi kolaylaştırır. TCP/IP bilgilerini almak için ipconfig /all > ipconfig.txt komutunu kullanabilirsiniz.

6) VMware ESX üzerindeki ilgili sanal makine için kaynak özelliklerini alın.

Disk2vhd aracı sadece disk çevrimi gerçekleştirdiği için hedef platform üzerinde yeni sanal makinenin ayrıca oluşturulması gerekecek. Sanal işlemci ve atanmış bellek miktarı ile ağ adaptörü sayısı bu noktada yeterli olacaktır.

7) Kaynak sanal sunucu için yerel yönetici (local administrator) hesap bilgilerine sahip olun.

Çevrim işlemi ardından Hyper-V üzerinde oluşturacağınız yeni sanal makine üzerinde yeni bir sanal ağ kartı ekli olacağı için eski TCP/IP ayarları aktarılamayacak
ve ayrıca kaynak sanal makine hala ağ üzerinde aktif olacak. Bu durumda henüz ağa bağlı olmayan hedef sanal makine üzerinde yerel yönetici hesabıyla oturum açmanız gerekebilir. İlk etapta muhtemelen etki alanında oturum açamayacaksınız. (Etki alanı üyesi sunucuların Cache’den oturum açma politikası da bu noktada etkilidir.)

8) Hedef sanal makineyi hangi Hyper-V sunucu ve hangi Cluster Storage Volume (CSV) alanı üzerinde oluşturacağınızı belirleyin.

Bunu belirlemeniz önemli çünkü Hyper-V Cluster ortamındaki CSV yapısında bir Coordinator Node kavramı vardır. Hyper-V Cluster yapısına üye olan her Node, CSV alanlarına eş zamanlı olarak erişip okuma/yazma gerçekleştirebilir ancak Coordinator Node, sahibi olduğu CSV alanı için her zaman önceliklidir ve çoğu durumda direkt IO yapar. Farklı bir konu olduğu için detaylarına burada yer vermiyorum ancak çevrim sürecinin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlayacağı için sanal makineyi oluşturmayı ve VHD/VHDX’leri göndermeyi planladığınız CSV alanının Coordinator Node’unu bulun ve Disk2vhd’ye VHD/VHDX’ler için ağ yolu verirken bu Node üzerinden vermeye dikkat edin. Böylece CSV içine yazma işlemi en doğru şekilde gerçekleşir.

CSV alanları için Coordinator Node eşleşmesini bulmak amaçlı aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz.

Failover Cluster yönetim konsolu üzerinde Disk bölümünden.

Hyper-V Failover Cluster Konsolu

Yukarıda yerleştirmek istediğim Cluster Disk 3‘ün sahibi yani Coordinator Node’u Node2 olarak görünüyor. Volume ismi ise Volume4 ki aslında önemli olan bu. Hedef sanal makine oluştururken ve Disk2vhd ile VHD/VHDX çevrimi yaparken Node2 üzerinden C:\ClusterStorage\Volume4 altındaki dizinleri kullanacağım.

Ayrıca herhangi bir Cluster üyesi Hyper-V sunucusu üzerinde Get-ClusterSharedVolume komutu ile de Cluster Disk ve Coordinator Node durumlarına bakabilirsiniz.

8) Coordinator Node ve CSV bilgisini kullanarak Hyper-V Cluster yapısı üzerinde “Yüksek Erişilebilir” olarak yeni bir sanal makine oluşturun.

Bu sayede, Disk2vhd çevrim işlemi sonrasında oluşacak VHD/VHDX’leri direkt Cluster Storage(CSV) içinde sanal makine dizinini altına gönderebilirsiniz. Ardından hızlıca yeni sanal makineye bağlayarak başlatma şansınız olacak. Böylece tek bir çevrim işlemiyle hem disk dönüşümünü gerçekleştirmiş, hem de bu işlemi direkt CSV içerisine yapmış olacaksınız.

Hyper-V Cluster yapısı üzerinde yeni bir yüksek erişilebilir sanal makine oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Yapıyı yönettiğiniz Failover Cluster yönetim konsolunu açın.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 1

Hedef sanal makineyi hangi Hyper-V sunucusu üzerinde oluşturacağınızı belirleyin.

Kullanacağım CSV için Coordinator Node görevinde olan Node2’yi seçerek ilerliyorum.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 2

Hedef sanal makine için bir isim ve sanal makine dosyalarının yer alacağı konumu belirleyin.

Bu konum daha önce belirlediğim CSV altında yer alıyor olmalı yani;

C:\ClusterStorage\Volume4

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 3

VMware ESX kaynak sanal makinesinden Disk2vhd ile çevireceğiniz Volume’ların (özellikle boot ve işletim sistemi birimlerinin) çalışabilmesi için Generation1 sanal makine oluşturmanız gerekir.

Windows Server 2012 R2 Hyper-V ile gelen Generation2 sanal makineler ise UEFI firmware desteklidir ve EFI yapılı diskleri çalıştırmak için tercih edilebilir. Ancak Disk2vhd çevrimi için uygun değildir.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 4

Hedef sanal makine için Memory (RAM) atamasını, VMware ESX üzerindeki kaynak sanal makine Memory (RAM) bilgisini referans alarak yapabilirsiniz.

Sanal makine için herhangi bir zamanda Memory (RAM) değişikliği yapmanız mümkün.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 5

Hedef sanal makineyi bir sanal ağa bağlayabilir veya bu adımı daha sonra gerçekleştirmek üzere atlayabilirsiniz.

Bazı durumlarda, belirli kontroller sonrasında sanal makineyi ağa bağlamak iyi bir tercih olabilir. Çevrim sonrasında eski kopyanın ağda açık olabilme ihtimalini göz önünde bulundurun.

Herhangi bir ağa bağlı olmayacak şekilde yapılandırıyorum.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 6

Hedef sanal makineye herhangi bir sanal disk eklemeden Attach a virtual hard disk later seçimiyle ilerleyin.

Daha sonra bu sanal makineye, kaynak sanal makine üzerinden Disk2vhd ile çevirdiğimiz VHD/VHDX’leri bağlayacağız.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 7

Son olarak Finish ile hedef sanal makine oluşturma işlemini tamamlayın.

Yeni Sanal Makine Oluşturma - Adım 8

Eğer gerekiyor ise sanal donanım özelliklerini ayrıca düzenleyebilirsiniz.

Hyper-V Sanal Makine Ayarları

Bu işleminin ardından (CSV) Volume4 içerisine yerleştirilmiş, Coordinator’ı olan Node2 üzerinde çalışacak ve Yüksek Erişilebilir özellikli bir hedef sanal makine hazır oldu.

Yüksek Erişilebilir Özellikli Sanal Makine

Bu aşamaya kadar problem yoksa Disk2vhd ile çevrim için hazırsınız.

Çevrim Adımları

Örnek sanal makine üzerindeki Disk ve Volume dağılımı şu şekilde.

Kaynak Sanal Makine Disk Yapısı

1) Disk2vhd aracını VMWare ESX kaynak sanal makinesi üzerinde çalıştırın.

Çevirmek istediğiniz Volume’ları seçin. Muhtemelen tamamına ihtiyacınız olacak ancak bazen özel durumlar olabilir. Windows Server 2012 ve üzeri Hyper-V sunucularına sahipseniz mutlaka VHDX formatında dönüştürmenizi öneririm.

VHDX dosyasının/dosyalarının oluşturulacağı konum olarak daha önce belirlediğiniz Node üzerinden, yine daha önce oluşturduğunuz hedef sanal makine dizinini ağ yolunu olarak gösterin.

\\node2\c$\ClusterStorage\Volume4\Prod\WSUS\wsus-disk.vhdx

Disk2vhd - Ağ Yolu

Her bir disk için (dikkat edin Volume için değil) ayrı VHDX dosyası oluşturulur. Örnek WSUS sanal makinesinde iki disk var, bu durumda çevrim işlemi sonrasında iki adet VHDX dosyası oluşacak.

Çevrim işlemini başlatmadan önce hedef Cluster yapısı üzerindeki depolama alanında yeterli boş yer olduğundan emin olun. Gerekli en az boş alan miktarı yine yukarıda Space Required sütununda listelenir.

2) Create diyerek çevrim işlemini başlatın.

Disk2vhd tarafından arka planda hızlıca Volume Snapshot’lar tetiklenir ve ardından hedef alana veri kopyalama işlemi aşağıdaki gibi ilerler.

Disk2vhd - Çevrim Devam Ediyor

Süreci ve özellikle transfer hızını, ilgili Hyper-V Node veya kaynak sanal makine işletim sistemi üzerindeki ağ trafiği izleme araçlarıyla takip edebilirsiniz. (Örneğin Resource Monitor)

Çevrim tamamlandığında aşağıdaki gibi görünür.

Disk2vhd - Çevrim Tamamlandı

3) VHDX dosyalarının belirttiğiniz konuma oluşturulduğunu doğrulayın.

Disk2vhd - VHDX Dosyaları

4) VMWare ESX üzerindeki kaynak sanal makineyi kapatın ancak kesinlikle silmeyin. Hedef sanal makinenin tam olarak çalıştığından emin olana kadar eski kopyayı saklamanız önerilir.

5) Disk2vhd ile oluşan VHDX dosyalarını, daha önce oluşturduğunuz hedef sanal makineye bağlayın. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin.

Failover Cluster yönetim konsolunda WSUS sanal makinesi için Settings bölümünü açın.

Hyper-V Sanal Makine - IDE Controller

Oluşan sanal disk dosyalarından işletim sistemi ve boot bölümünün bulunduğu VHDX’i mutlaka IDE Controller’a bağlamanız gerekiyor. Generation1 sanal makineleri için bu değişmez bir kuraldır, aksi durumda işletim sistemi başlayamaz.

Ben dosya boyutlarından çıkarım yaparak wsus-disk-0.vhdx’in sistem bölümü olduğunu anladım ve bu dosyayı IDE Controller’a ekliyorum. Sıralama 0 ilk disk, 1 ikinci disk, 2 üçüncü disk gibi oluşur.

Sırasıyla Add > Browse > C:\ClusterStorage\volume4\prod\wsus\wsus-disk-0.vhdx

IDE Controller - VHDX

WSUS için veritabanı ve güncelleştirme içeriklerinin bulunduğu diğer VHDX’i (wsus-disk-1.vhdx) ise SCSI Controller üzerine ekliyorum.

Generation1 sanal makineler için işletim sistemi ve başlangıç birimi dışındaki sanal disklerin SCSI Controller’lar üzerinde olmasını öneririz.

SCSI Controller - VHDX

Bir problem yoksa yeni sanal makineyi başlatmak için hazırsınız.

Çevrim Sonrasında Yapılması Gerekenler

1) Hyper-V üzerindeki yeni sanal makineyi başlatın. İlk etapta ağa bağlı olmaması iyi bir fikirdir çünkü üzerinde yeni bir Network Adapter olacağı için otomatik olarak IP almaya çalışır.

İlk açılış normalden biraz daha uzun sürebilir çünkü Windows başlarken yeni sanal makine donanımlarını tanımakla meşguldür ve imaj içinde Hyper-V Integration Services sürücüleri varsa bunları hazır etmeye çalışır. (mesela Windows Server 2012 sanal işletim sistemleri) Ayrıca ağa bağlı olmayan etki alanı üyesi sunucular DNS’e erişememekten kaynaklı gecikmeler yaşayabilir. Bu aşamada bunlar normaldir.

2) Donanım değişikliklerinin algılanmasından sonra yeniden başlatmak gerekebilir. Bunu gerçekleştirin.

Sanal Makine - Restart Now

3) VMware Tools‘u kaldırın ve sanal makineyi yeniden başlatın.

Bazı durumlarda ikinci kez yeniden başlatmanızı istenebilir.

Uninstall VMware Tools

4) Kaynak sanal işletim sistemiyle gelen VMware aygıtlarını kaldırın.

Bunun için öncelikle set devmgr_show_nonpresent_devices=1 komutunu, ardından konsolu hiç kapatmadan devmgmt.msc komutunu çalıştırın.

Uninstall VMware Guest Devices

Device Manager açılır.

View menüsünde Show Hidden Devices seçimini yapın ve ortaya çıkan gizli/kullanılmayan aygıtlar arasından eski VMware aygıtlarını Uninstall ile kaldırın. Bu aygıtlar aslında olmadığı için icon renkleri diğerlerine göre daha açık renklidir.

Uninstall VMware Guest Devices

Özellikle eski Network Adapter’ü kaldırmanız önemli. Her ne kadar kullanılmıyor olsa da sunucunun orijinal TCP/IP tanımları hala bu adaptör üzerindedir. Mesela bu durumdayken eski TCP/IP ayarlarını yeni ağ kartına vermek istediğinizde aşağıdaki uyarıyı alırsınız.

Microsoft TCP/IP

Neredeyse tüm bölümler altında kaldırılması gereken VMware aygıtları göreceksiniz. Bunların tamamını temizleyin.

 • VMware Virtual Disk SCSI Disk Device
 • Standard VGA Graphics Adapter
 • NECVMWar VMware IDE CDR 10 ATA Device
 • Floppy disk drive
 • Standard floppy disk controller
 • IDE ATA/ATAPI controllers altındakiler
 • Standard PS/2 Keyboard
 • VMware Pointing Device
 • Generic Non-PnP Monitor
 • VMware VMCI Bus Driver
 • Printer Port (LPT1)
 • Processors
 • Storage Controllers – LSI Adapter
 • Storage Volumes – Generic volume
 • System Devices altındakiler

Ardından sunucuyu yeniden başlatın.

5) Yeni sanal makine için Hyper-V Integration Services kurulumunu/güncelleştirmesini yapın.

Bu kurulum, Hyper-V aygıtları için gerekli sürücüleri sanal makine üzerine yükler veya var olanları güncelleştirir.

Hyper-V Integration Services sürücü paketi bazı Windows sürümleri içinde yerleşik olarak gelir ama yine de güncelleştirilmesi gerekebilir.

Hyper-V Integration Services

Hyper-V Integration Services Upgrade

Kurulum/güncelleştirme işlemi ardından sanal makineyi yeniden başlatın.

6) TCP/IP tanımlarını, çalışmanın başında kaynak sanal makineden aldığınız orijinal bilgilerle güncelleyin.

TCP/IP Ayarları

7) Çalışmanın başında Stop/Disabled duruma aldığınız ilgili servisleri yeniden Automatic ve Start konuma çekin.

Update Services, IIS Admin Service, Windows Internal Database (MICROSOFT##SSEE)

Servisler

Yukarıdaki servislerin sadece örnek senaryoda geçerli olduğunu unutmayın.

8) Sanal makineyi ağa bağlamadan önce ön kontrollerinizi tamamlayın.

Servislerin çalıştığını, uygulama konsollarının açıldığını ve gerekli verilere ulaşabildiğinizi doğrulayın.

9) Sanal makineyi Shutdown edin ve ağa bağlayın. Ardından yeniden Start ederek her şeyin yerli yerine oturduğu bir başlangıç olmasını sağlayın.

10) Böylece VMware ESX Cluster yapısından Hyper-V Cluster yapısına doğru sanal makine çevrim işlemi tamamlanmış olur.

Bu Dokümanın PDF Halini Aşağıdaki Bağlantı Üzerinden İndirebilirsiniz

 PDF Belgesini İndir: Disk2vhd ile VMware’den Hyper-V’ye Sanal Makine Çevrimi

Yazı Etiketleri: , , , , , , , , , ,

Sayfa Başı ▲

Yorumlar (14)

 1. Onur Milli

  Serhat hocam eline sağlık. Hazırladığın dokümanların hepsi birbirinden güzel ve anlaşılır. Emeğine sağlık…

 2. Volkan

  Essiz bir kaynak olmus. Hazirladiginiz icin tesekkurler.

 3. ÖZGÜR

  Güzel bir anlatım ve bilgilendirme elinize sağlık.

 4. Volkan Bakem

  Serhat bey, adımları bir projemizde kullandık. Her noktasıyla ele alınmış mükemmel bir çalışma. Saygı duyduk. Elinize sağlık.

 5. Doğa

  Öncelikle teşekkürler arşivlik bir çalışma.
  Yanıtlarsanız bir sorum olacak. V2v den sonra vmware aygıtlarının kaldırılması konusunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Aslında v2v den sora yapılması gereken işlem sayısı fazla gibi. Sanal makine sayısı çoksa tektek yapmak zor olur. Bu adımları otomatikleştirmenin bir yolu varmıdır?

 6. Serhat AKINCI

  Maalesef hazır bir çözüm yok. Ama devcon.exe gibi aygıtlara müdahale edebilen araçları VBScript, BAT File veya PowerShell gibi yöntemlerle kullanmak/otomatikleştirmek mümkün.

 7. ufuk

  Öncelikle makale çok başarılı bende şöyle bir senaryo sorsam sanalda Wm üzerinde Linux kullanıyorsak onu nasıl taşıyabiliriz?

 8. Serhat AKINCI

  “Microsoft Virtual Machine Converter” aracını kullanabilirsin.

 9. Selçuk ŞARLAK

  Merhaba iyi çalışmalar bir adet sanal Vmware sunucum var bunun üzerinde server 2012 kurulu ve ben bunun üzerinde hyper v çalıştırmak istiyorum
  Problem : Hyerv kurulumu esnasında “hyper-v cannot be installed already running” diye hata veriyor bunun çözümü olarak wmx dosyasında bir satır değişimi gördüm fakat sistem yöneticisi config dosyasında değişiklik yapmak riskli sistemin açılmayabilir dedi ben bu sanallaştırmayı nasıl yapabilirimm..

  Not :
  Sanal Vmware dışarıda bir sunucu ben buradan sunucu hizmeti alıyorum ve hyper v kurarakta sistemimi sanallaştırarak yedeklemesini kontrol altına almak istiyorum. firma benden sanal vmsnapshut işlemi için yüklü bir miktar istiyor ben hyper v ile sistemimin snapshut ile yedeklerini devamlı alarak saklamak ve gerektiğinde hyper v sanalını istediğim makinede çalıştırmak istiyorum…

 10. Serhat AKINCI

  Merhaba,

  Normal şartlarda Hyper-V gibi hypervisor’ler Type1’dır ve diğer sanallaştırma platformları üzerinde VM olarak çalışamazlar. VMware gibi bazı platformlar birtakım modifikasyonlarla bunu sağlayabiliyor ancak bu senaryolara resmi destek yok ve kararlılık garanti edilmez.

  Bir diğer önemli nokta ise şu: Hyper-V VM Snapshot’lar uzun süreli yedekleme yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Belirli aşamalar öncesinde geçici ve kısa süreli anlık yedekleme ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmalı ve operasyon bittikten hemen sonra silinmelidir. Aksi durumda ve eğer Snapshot yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz veri kayıpları yaşamaya kadar gidebilen durumlar yaşanabilir.

 11. Onur TURAN

  Dostum Sen bir Harikasın.

 12. Ergün YILDIZ

  Serhat bey elinize sağlık
  sayenizde 2 host 25 sunuculu yapıyı vmware den Hyper-V ye taşıdım.

 13. ismail

  Çok yararlı ve detaylı bir makale olmuş teşekkürler.

 14. Selçuk

  Serhat bey merhaba makaleleriniz harika. Benim size bir sorum olacak.
  fiziki storge sunucum var bu sunucunun uzerındeki disklerin içine sanal iSCSIVirtualDisks olusturulmus.
  baska bir fiziki sunucumun uzerınde vmWare kurulu ve ve storge sunucum uzerındekı dıskten datastore1 olarak dısk kullanıyor ben sımdı uzantısı VmWare50.vhd olan bu sanal diskimin boyutunu yukseltmek zorundayım? bunu nasıl yaparım.bununla ilgili bir makalenız varmı ? yada nasıl bır yol ızlemem lazım

Yorum Ekle