Hyper-V: Dynamically Disk vs Fixed Disk

21.09.2008 | 22:39 Dokümanlar , Hyper-V 0 Yorum

Hyper-V üzerindeki VM’lerin performanslı çalışması ilk etapta CPU, Ram ve fiziksel disk hızına bağlıdır. Daha sonra ise genellikle VM’in kullandığı sanal disk tipi (VHD) gelir. Hyper-V üzerindeki sanal disk seçimi, sanal makinenin performansına direkt etki eden bir faktördür.

Hyper-V Sanal Disk Türleri

Bildiğiniz gibi Hyper-V sanal makineleri (VM’ler) üzerinde üç tip sanal disk kullanabiliyoruz.

  • Dynamically Expanding VHD
  • Fixed VHD
  • Differencing VHD

Bu üç disk türü arasında ise genelde Dynamically ve Fixed VHD’ler öne çıkıyor. Bu iki tipi çok kısaca açıklarsak gerekirse;

Dynamic VHD (Dynamically Expanding)

Adından da anlaşılabileceği gibi dinamik bir yapıya sahiptir. Sanallaştırma platformlarında her sanal disk, şayet bir Differencing disk zincir yapısı yoksa, Parent OS üzerindeki tek bir VHD dosyasından oluşur. Dynamically Expanding disk tipinde VHD dosyasının boyutu, içerisine veri eklendikçe genişler. Dinamik tanımı buradan gelmektedir. Örneğin Dynamic olarak 30GB boyutunda bir disk’i VM’e tahsis ettik. Bu durumda VHD dosyası 30GB değil, ilk etapta çok daha düşük boyutta yaratılacaktır. Bu sanal disk içerisine veriler eklendikçe diskin boyutu 30GB sınırına kadar yavaş yavaş artar. Veriler silindiğinde ise disk boyutu otomatik olarak azalmayacaktır çünkü bu işlem için Compact komutunu uygulamamız gerekiyor. Dynamically Expanding disk tipinin en önemli avantajı ise elimizdeki fiziksel disk kapasitesini rezerve etmeden dinamik olarak kullanmaya imkan tanımasıdır. Ancak performans açısından Fixed VHD ‘lere göre daha düşüktür ve bazı uygulamaların Dynamically Expanding VHD ‘ler üzerinde çalışması desteklenmez.

Fixed VHD (Fixed Size)

Bu sanal disk tipi ise kullanacağı alanı önceden rezerve eder. Örneğin Fixed Size olarak 30GB boyutunda bir diski VM’e tahsis ettik. Bu durumda VHD dosyası boş dahi olsa 30GB boyutunda oluşacaktır. Yani kullanacağı tüm alanı fiziksel disk üzerinde en başta rezerve eder. Bunun bir getirisi olarak Dynamically VHD ‘lere göre daha performanslıdır. Dezavantaj olarak ise kullanılmıyor bile olsa disk boyutunu fiziksel disk üzerinde rezerve etmesi gösterilebilir.

Sanal Diskler Arasındaki Performans Farkları

Sanal disk dosyasının dinamik olarak genişlemesi demek, Parent OS üzerindeki VHD içerisine çeşitli zamanlarda veri eklenmesi ve doğru orantılı olarak boyutunun artması demek. VHD dosyasına eklenen her veri, Parent OS üzerindeki fiziksel diskin herhangi bir sektörüne yazılabilir çünkü yazma işlemi genellikle farklı zamanlarda gerçekleşir. Bu da verilerin disk üzerinde dağınık şekilde bulunması demek. Bu durum özellikle okuma açısından üzücüdür.

Fixed sanal disk tipinde ise verilerin yazılacağı VHD dosyasının boyutu (doğal olarak fiziksel disk üzerinde bulunacağı sektörler) baştan belirlenir. Bu nedenle veriler daha derli topludur ve okuma/yazma daha hızlıdır.

Microsoft Windows Server Team tarafından yayınlanan bir grafiği paylaşmak istiyorum.

Hyper-V Sanal Disk Karşılaştırma Tablosu

Yukarıda görüldüğü gibi özellikle sıralı işlemlerde Fixed VHD sürekli önde.

Sonuç olarak yeteri kadar fiziksel disk alanınız varsa mutlaka Fixed VHD kullanmanızı öneririm.

Yazı Etiketleri: , ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle