Hyper-V Production Checkpoint

14.11.2014 | 14:53 Dokümanlar , Hyper-V , Windows Server 0 Yorum

Windows Server 2008 Hyper-V’den bu yana var olan Snapshot kavramı, Windows Server 2012 R2 ile birlikte Checkpoint olarak anılmaya başlandı. Eski ismiyle Snapshot yeni ismiyle Checkpoint’ler, Hyper-V sanal makineleri için belirli bir zaman dilimine ait durum görüntüleri oluşturmak (point in time images) ve gerektiğinde o sanal makineyi geçmiş ana geri döndürebilmek için kullanılır. Checkpoint’ler, o sanal makine için sanal işletim sistemi, aygıt durumu, işlemci ve bellek içeriği gibi birçok bilgiyi saklarlar. Her ne kadar teknolojide bazı değişiklikler gerçekleşmiş olsa da, Hyper-V Snapshot’larla ilgili 5 yıl önce yazdığım iki post’a aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz. İşin kavramsal tarafı hala aynı.

Hyper-V: Snapshot Kavramı

Hyper-V: Snapshot Aksiyonları

Windows Server 2012 R2 Hyper-V VM’ler de dahil olmak üzere çalışır durumdaki bir Windows VM için Checkpoint (Snapshot) alındığında, aslında %100 tutarlı bir kopya oluşmayabilir. Çünkü o VM içerisindeki uygulamalar (özellikle transactional servisler) muhtemelen bu durumdan haberdar olamayacak ve ileriki bir zamanda VM geçmiş Checkpoint’e geri dönüldüğünde, işletim sistemi için bir problem oluşmayabilir ancak uygulamalarda tutarsızlık yaşanması muhtemeldir (mesela db’ler için dirty shutdown). Bu sebeple geleneksel Checkpoint’ler, Exchange Server, SQL Server, Sharepoint Server gibi birçok iş yükü için üretim ortamında desteklenmez. Test ve geliştirme ortamlarında kullanılması önerilir.

Bu konuda bazı istisnai durumlar da vardır. Örneğin Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica servisi bir Windows VM’i uzak Replica Host üzerine çoğaltırken VSS destekli Checkpoint’lerden faydalanabilir. Veya bazı yedekleme yazılımları online VM yedeklemesi yaparken VSS destekli Checkpoint’ler oluşturup bunları transfer edebilir. Ancak bunların tamamı aslında birer yedekleme çözümüdür ve sanal işletim sistemi içerisindeki Volume Snapshot Service (VSS) ile birlikte hareket ederler. Bu yüzden de uygulama tutarlı (application-data consistent) görütüler oluşabilir.

Production Checkpoint ve Standard Checkpoint

Önümüzdeki Windows Server 2016 Hyper-V sürümünde iki farklı Checkpoint özelliğini yer alıyor. Mevcut (geleneksel) Checkpoint özelliğine destek devam ederken ayrıca Production Checkpoint isimli yeni bir teknoloji de ürüne dahil oldu.

hyper-v-production-checkpoint

Hyper-V’nin gelecek sürümünde Standard ve Production olmak üzere iki farklı şekilde Checkpoint oluşturmak mümkün.

  • Standard Checkpoint (eski ismiyle Snapshot) – Geleneksel Hyper-V Checkpoint özelliği.
  • Production Checkpoint – Üretim iş yükleri (production workloads) için tam olarak desteklenen yeni Hyper-V Checkpoint özelliği.

Ve eğer isterseniz bir VM için Checkpoint özelliğini komple devre dışı bırakabilirsiniz.

Hyper-V Standard Checkpoint

Geleneksel Checkpoint özelliğidir ve Saved State teknolojisini kullanır. İşletim sistemi ve VM için tutarlı anlık görüntüler oluşturabilir ancak uygulamalar ve kullanımda olan veriler için tutarlılığı garanti edemez. Genellikle VSS desteklemeyen iş yükleri için kullanılır.

Hyper-V Production Checkpoint

Standard Checkpoint özelliğinden farklı olarak Hyper-V Production Checkpoint, sanal makine için anlık görüntü oluştururken özel bir yedekleme teknolojisi kullanır. Bu sayede, Volume Snapshot Service (VSS) teknolojisini Windows sanal işletim sistemi (guest os) içerisinde tetikleyerek desteklenen uygulamalar için tutarlı görüntüler oluşmasını mümkün kılar. Production Checkpoint oluşturma ve geri dönme deneyimi geleneksel (Standard) Checkpoint ile aynı olsa da, arka planda kullanılan teknolojiler ve gerçekleşen işler farklıdır.

Production Checkpoint’ler VM anlık görüntüsünü oluşturmak için sadece memory içeriğini yakalamak yerine aynı zamanda VSS’ten faydalanır ve data consistent bir snapshot alarak kayıt eder.

Volume Snapshot Service (VSS), disk volume’ları üzerinde belirli bir zamana ait ve saklanmak üzere tutarlı anlık görüntüler oluşturmak için kullanılır. Bu anlık görüntüler genellikle yedekleme amaçlıdır ve yedekleme yazılımları tarafından merkezi sunuculara taşınarak veya aynı volume içerisinde muhafaza edilir.

Hyper-V Production Checkpoint‘ler hakkında bilinmesi gereken için bir diğer önemli konu da şu: Linux sanal makineler (Linux VMs) VSS desteklemediği için maalesef Production Checkpoint’ten faydalanamaz. Ancak yine de Hyper-V üzerinde çalışan Linux VM’lerde file system consistent Checkpoint’ler oluşturmak mümkün.

Production Checkpoint için önemli bilgiler:

  • VM başına ayarlanabilir; aktif edilebilir veya kapatılabilir.
  • Hyper-V VM Version 6.o için desteklenir.
  • Desteklenmeyen VM’ler için Standard Checkpoint’e fallback desteklenir.
  • Volume Snapshot Service (VSS)’i kullanır.
  • Sadece Windows VM’ler için kullanılabilir.
  • Birçok iş yükü için resmi olarak desteklenir.

Production Checkpoint Nasıl Oluşturulur?

Yeni Windows Server 2016 Hyper-V’de oluşturulan tüm yeni VM’ler için varsayılan Checkpoint yöntemi Production Checkpoint olarak gelir. Eğer o VM için Prodoction Checkpoint mümkün olmaz ise (örneğin bir Linux VM) yine sadece o VM için (ve otomatik olarak) Standard Checkpoint tetiklenebilir (fallback).

Öncelikle Production Checkpoint oluşturacağınız VM’in 6.0 olduğundan emin olun.

vm-version-6-0

VM için Production Checkpoint’in aktif olduğundan emin olun.

enable-production-checkpoint

Ardından her zamanki yöntem ile bir Checkpoint oluşturun.

hyper-v-checkpoint

Eğer bu VM için Production Checkpoint oluşturulması mümkün ise, bu aşamada oluşturulur. Eğer mümkün değil ise (örneğin bir Linux VM) Standard Checkpoint olarak oluşturulur. Bu fallback’i sağlayan da Create standard checkpoints if it’s not possible to cretae a production checkpoint seçeneğidir.

Production Checkpoint oluşturulan bir VM’de işletim sistemi event’lerine bakarsanız, uygulama seviyesinde gerçekleşen işlere dair bazı kayıtlar görebilirsiniz. Mesela aşağıdaki event, üzerinde Production Checkpoint oluşturulan bir Microsoft SQL Server sanal makinesine ait. Tutarlılığı garanti edebilmek adına Checkpoint’ten hemen önce aktif veritabanlarında i/o aktivitesi dondurulmuş. Production Checkpoint tamamlandıktan hemen sonra ve otomatik olarak i/o akışı normala döner.

production-checkpoint-event

Tıpkı bir backup process gibi…

Ancak şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim: Checkpoint özelliklerini (Production Checkpoint olsa dahi) uzun süreli yedekleme yöntemi olarak kullanmayın. Checkpoint’ler anlık işler için kısa süreli görüntü saklamak amaçlı kullanılır. Bir Checkpoint’i haftalarca tutmak, silerken veya Host’u kaybetme durumlarında başınıza ciddi işler açabilir. Bu sebeple Checkpoint’leri mümkün olduğunca kısa sürelerle saklayın, işiniz bittiğinde silmeyi unutmayın.

Yazı Etiketleri: , , , , ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle