Hyper-V: Update KB956710

03.10.2008 | 10:26 Duyurular , Hyper-V 0 Yorum

Windows Server 2008 üzerinde kullandığımız Hyper-V teknolojisi maksimum 16 Logical CPU (16 mantıksal işlemci/Core) desteklemekte ve VM başına 4 Logical CPU tahsis edebilmekteydi. Bununla birlikte Hyper-V üzerinde maksimum 128 adet VM çalıştırabiliyorduk.

Yayınlanan bir güncelleştirme paketi ile bu limitleri genişletme şansımız var. Windows6.0-KB956710-v2-x64.msu isimli paketi Parent OS üzerine yükleyerek aşağıdaki genişlemeyi gerçekleştirebiliriz.

  • Desteklenen maksimum Logical CPU sayısı 16’dan 24’e yükselir.
  • Desteklenen maksimum VM sayısı 128’den 192’ye yükselir.

Bu paketi Windows Server 2008 Standart, Enterprise ve Datacenter sürümleri üzerine yükleyebilirsiniz. Yükleme sonrasında Restart gerekir.

Windows6.0-KB956710-v2-x64.msu paketini buradan indirebilirsiniz.

Not. Bu pakedi yükledikten sonra Hyper-V içerisinde 150 den fazla VM çalıştırmayı planlıyorsanız, ayrıca aşağıdaki regsitry değişikliğini yapmanız gerekiyor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

altında

Windows değerini aşağıdaki entry ile değiştirin.

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,1536 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
Yazı Etiketleri:

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle