Linux Integration Services Version 3.1

29.07.2011 | 09:02 Duyurular , Hyper-V 0 Yorum

Çarşamba günü Linux Integration Services Version 3.1 duyuruldu ve indirilebilir durumda.

Linux Integration Services, Hyper-V üzerinde çalışan Linux VM’ler için sentetik donanımlar ve smp (Symmetric Multi-Processing) gibi bazı yetenekler kazandıran bir paket.  Hyper-V üzerinde (aslında management console tarafında) ve bazı Windows Guest OS’ler içinde yerleşik olarak gelen sürücü paketinin Linux’lar için karşılığı olarak düşünebilirsiniz.

Linux VM’ler için neler getirdiğini hatırlamak gerekirse,

  • Driver support: Linux Integration Services supports the network controller and the IDE and SCSI storage controllers that were developed specifically for Hyper-V.
  • Fastpath Boot Support for Hyper-V: Boot devices now take advantage of the block Virtualization Service Client (VSC) to provide enhanced performance.
  • Timesync: The clock inside the virtual machine will remain synchronized with the clock on the virtualization server with the help of the pluggable time source device.
  • Integrated Shutdown: Virtual machines running Linux can be shut down from either Hyper-V Manager or System Center Virtual Machine Manager by using the “Shut Down” command.
  • Symmetric Multi-Processing (SMP) Support: Supported Linux distributions can use up to 4 virtual processors (VP) per virtual machine.
  • Heartbeat: Allows the virtualization server to detect whether the virtual machine is running and responsive.
  • KVP (Key Value Pair) Exchange: Information about the running Linux virtual machine can be obtained by using the Key Value Pair exchange functionality on the Windows Server 2008 virtualization server.

Yeni versiyon Linux Integration Services ile birlikte Hyper-V üzerindeki Linux desteği de genişletildi. Red Hat Enterprise ve CentOS zaten belli bir sürüme kadar destekleniyordu. Bu paket ile birlikte artık Red Hat Enterprise Linux 6.0 ve CentOS 6.0 sürümleri de resmi olarak Hyper-V üzerinde destekleniyor.

Linux Integration Services Version 3.1 Download:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26837

Bu arada; Linux Integration Services Version 3.1 ile çalışan bir Linux VM’i Center Virtual Machine Manager ile yönetiyorsanız, Virtual Machine Manager Service (vmmservice.exe) ‘in beklenmedik şekilde crash olması problemi ile karşılaşabilir, aşağıdaki event log’ları görebilirsiniz.

Event 1999
Log Name: VM Manager
Source: Virtual Machine Manager
Date:
Event ID: 19999
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: SCVMM.Contoso.com
Description:
Virtual Machine Manager (vmmservice:368) has encountered an error and needed to exit the process. Windows generated an error report with the following parameters:
Event:VMM20
P1(appName):vmmservice
P2(appVersion):2.0.4521.0
P3(assemblyName):ViridianImplementation
P4(assemblyVer):2.0.4521.0
P5(methodName):M.C.V.VirVMIntegrationService.PopulateKVPElements
P6(exceptionType):System.ArgumentException
P7(callstackHash):939f

Event 1
Log Name: VM Manager
Source: Virtual Machine Manager
Date:
Event ID: 1
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: SCVMM.Contoso.com
Description:
System.ArgumentException: Version string portion was too short or too long.
at System.Version..ctor(String version)
at Microsoft.Carmine.ViridianImplementation.VirVMIntegrationService.PopulateKVPElements()
at Microsoft.Carmine.ViridianImplementation.VirVMIntegrationService.get_ComputerName()
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateVMAdditions(IVMComputerSystem vmComputer)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateFullVMObjectToCarmine(IVMComputerSystem vmComputer, VMData vmData, UpdateRequired updateRequired, Boolean vmObjectHasChanged)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.RunFullRefresher()
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostandVMs(VMRefresherType refresherType, Guid vmObjectId, VM tempVm)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmFullRefresher.RefreshData(HostReference hostRef)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver`1.RefreshThreadFunction(Object obj)-2147024809Linux guest’s KVP (Key Value Pair)

Linux guest’s KVP (Key Value Pair) enable edilirken yaşanan bir problemden dolayı VMM Service crash oluyor. Bu enable işlemi Linux Integration Services Version 3.1 tarafından derfault olarak yapılıyor.

Dün konu ile ilgili bir KB yayımlandı. Şurdan şulaşabilirsiniz: http://support.microsoft.com/kb/2586286

Yazı Etiketleri: , ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle