SCVMM 2012 R2 ile şablondan Gen2 VM dağıtırken hata 23352

System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 ile mevcut bir Generation 2 (Gen2) VM’den VM Template oluşturduktan sonra bunu dağıtmak (yani o VM Template’den yeni bir sanal makine (VM) oluşturmak) istediğinizde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

VMM Error 23352

Error (23352)
VMM cannot find the device or this device is not valid for a boot device.

Recommended Action

Make sure you specify a valid device as a boot device.

Bu problem SCVMM’in Gen2 VM Template’den yeni bir VM oluştururken first boot device olarak işletim sisteminin yer aldığı VHDX dosyası yerine Bootmgfw.efi doyasını atamasından kaynaklanıyor.

Aşağıdaki PowerShell komutunu kullanarak VM Template’in bu durumdan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Get-SCVMTemplate -Name “Template 2012 R2 Standard” | fl Name, FirstBootDevice

Get-SCVMTemplate Name and FirstBootDevice

Bu problemi mevcut VM Template’i bozmadan veya yeniden oluşturmaya gerek kalmadan çözmek için SCVMM 2012 R2 üzerinde aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın.

Get-SCVMTemplate –name “Template 2012 R2 Standard” | Set-SCVMTemplate -FirstBootDevice “SCSI,0,0”

Set-SCVMTemplate FirstBootDevice

Bu sayede –name parametresiyle ismini girdiğiniz VM Template için FirstBootDevice değeri SCSI,0,0 şeklinde atanmış olur. “SCSI,0,0” ise Template üzerinde işletim sisteminin bulunduğu VHDX’in bağlı olduğu SCSI aygıtı ve portunu temsil eder.

Diğer kaynaklar: KB2955362

Yazı Etiketleri: ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle