SCVMM 2012 R2 – Update Rollup 1 Yükleme Adımları

Kısa süre önce yayınlanan System Center 2012 R2 Update Rollup 1 toplu güncelleştirme paketi içinde Virtual Machine Manager sunucu rolleri ve yönetim konsolu için 13 adet düzeltme bulunuyor. Bu ve diğer düzeltmelerin neler olduğunu okumak için System Center 2012 R2 İçin Update Rollup 1 (Türkçe) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan ortamınızda çalışan System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager yapısına Update Rollup 1 güncelleştirmesini yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

SCVMM 2012 R2 – Update Rollup 1 Kurulum Kaynağı

Kurulum kaynaklarına ulaşmak için ve kurulumu başlatmak için iki şansınız var; Update kataloğundan indirmek veya Microsoft Update üzerinden otomatik olarak yüklemek.

1) Microsoft Update Kataloğundan indirmek için:

Virtual Machine Manager Server (KB2904712)

Virtual Machine Manager Console (KB2919248)

Microsoft Update Katalog

2) Microsoft Update üzerinden başlatmak için:

Windows Update - Microsoft Update

SCVMM 2012 R2 – Update Rollup 1 Kurulumu Nasıl Yapılır?

SCVMM 2012 R2 Update Rollup 1 güncelleştirmesi, VMM sunucu rolleri için ve yönetim konsolu için olmak üzere iki ayrı paket şeklinde gelir.  Eğer VMM Server ve VMM Console (yönetim konsolu) aynı sunucu üzerinde çalışıyorsa, paketleri aynı sunucu üzerine kurmanız gerekiyor.

Kurulum Öncesi Hazırlık

1) VMM veri tabanını yedekleyin.

Bu iş için ilgili SQL Server yönetim konsolunu kullanabileceğiniz gibi VMM yönetim konsolunu da kullanabilirsiniz.

SCVMM Backup

Yedek içeriğin çıkartılacağı konum olarak bir ağ yolu gösterebileceğiniz gibi direkt SQL Server üzerindeki yerel disk alanını da gösterebilirsiniz.

SCVMM Backup Path

Yedek çıktısı klasik bir BAK dosyasıdır. (SQL Server Backup)

SCVMM Backup File

2) VMM yönetim konsollarını kapatın.

Güncelleştirme Paketlerinin Yüklenmesi

Bu aşamada iki şansınız var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz.

1) Microsoft Update Katalog üzerinden indirerek.

Microsoft Katalog üzerinden indirdiğiniz paketleri kullanarak kurulumu siz manuel başlatmak istiyorsanız öncelikle indirdiğiniz CAB dosyalarını açın. Tamamı aşağıdaki gibi görünecek.

Update Rollup 1 Kurulum Paketleri

kb2904712_vmmserver_amd64 isimli paket VMM sunucu rolleri üzerine yüklenmeli.

kb2919248_AdminConsole_amd64 ve kb2919248_AdminConsole_i386 ise VMM Admin Console çalıştıran sistemlere yüklenmeli. (32bit veya 64bit ayrımına dikkat edin.)

Eğer Admin Console ve VMM Server sunucu rolü aynı sunucuda çalışıyorsa, 64bitlik iki paketi aynı sunucuya yüklemeniz gerekiyor.

Kurulum işlemi için yetkili bir komut satırı aracı açtıktan sonra,

msiexec.exe /update kb2904712_vmmserver_amd64.msp

komutunu kullanabilirsiniz.

Update Rollup 1 Komut Satırından Kurulum

Gerekli paketleri yükledikten sonra sunucuyu yeniden başlatın.

2) Microsoft Update üzerinden otomatik kurulum.

Bu modelde direkt sunucu üzerindeki Windows Update aracını kullanarak Microsoft Update üzerinden kontrol yapılır ve yüklenmesi gereken uyumlu paketler direkt listelenir.

Update Rollup 1 Windows Update Üzerinden Kurulum

Install diyerek kurulumu başlatın. Tamamlandığında sunucuyu yeniden başlatın.

Update Rollup 1 Sonrası Restart

VMM DB Üzerinde SQL Script’in Çalıştırılması

Güncelleştirme paketleri yüklendikten sonra VMM veri tabanı üzerinde bir SQL Scrip çalıştırılması gerekiyor.

Eğer uzak SQL Server kullanıyorsanız ve üzerinde herhangi bir VMM sunucu rolü yoksa, veri tabanı sunucusu üzerine herhangi bir güncelleştirme paketi kurulumuna gerek yoktur. SQL Script’in çalıştırılması yeterli olur.

VMM veri tabanının varsayılan ismi “VirtualManagerDB”dir.

İlgili veri tabanını tutan SQL Server üzerinde oturum açarak veya uzaktan SQL Server Management Studio aracını açın ve ilgili veri tabanı üzerinde, buradaki bağlantıda yer alan SQL Script’i çalıştırın.

VMM Update Rollup 1 - SQL Script

Böylece Update Rollup 1 güncelleştirme işlemi tamamlanmış olur.

Eğer VMM Admin Console çalıştıran farklı makineleriniz varsa, yine Microsoft Update üzerinden güncelleştirme paketlerini yükleyebilirsiniz.

Güncelleştirme öncesinde 3.2.75.10.0 olan sürüm numarası 3.2.76.20.0 olarak değişir.

Update Rollup 1 Sonrası Versiyon

Update Rollup 1 İçin Bilinen Hatalar

Hata 1 –  Add-in Kaynaklı Problem

Add-in Kaynaklı Problem

Console Add-in Import etmek isterken başarısız olabilirsiniz ve aşağıdaki hata mesajı oluşur.

An error occurred while trying to create an add-in folder for your account:
Access to the path: “C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\AddIns” is denied.

VMM Admin Console’u açarken başarısız olabilirsiniz ve aşağıdaki hata mesajı oluşur.

Could not update managed code add-in pipeline due to the following error:
The required folder “C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters” does not exist.

Çözüm 1 – Add-in Kaynaklı Problem

C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline dizini için Authenticated Users grubuna varsayılan yetkileri vermeniz yeterli.

Yazı Etiketleri: ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle