System Center 2012 R2 Update Rollup 1 Yayınlandı

Salı günü bazı System Center 2012 R2 ürünleri için ilk toplu güncelleştirme paketi Update Rollup 1 (UR1) yayınlandı. Hata düzeltme odaklı olan System Center 2012 R2 UR1 güncelleştirmesinde Virtual Machine Manager için 13 adet, Data Protection Manager için 3 adet ve Operations Manager için 10 adet olmak üzere toplamda 26 adet düzeltme yer alıyor.

Operations Manager’ın Unix and Linux Monitoring Yönetim Paketi için ilave 8 düzeltme daha var. Bu düzeltmeler için Operations Manager rollerindeki UR1 güncelleştirmesine ek olarak Unix and Linux Monitoring Management Pack ‘in de ayrıca güncellenmesi gerekiyor.

system-center-2012-r2-update-rollup1

System Center 2012 R2 UR1 toplu güncelleştirmesi Configuration Manager, App Controller, Orchestrator ve Service Manager ürünleri için herhangi bir düzeltme içermiyor. Ayrıca Şubat ayında System Center Orchestrator’ın parçası olan Service Provider Foundation için de bir güncelleştirme yayınlanacağı bilgisi var.

System Center 2012 R2 Update Rollup 1 – İndirme ve Kurulum Yönergeleri

Update Rollup 1 İndirme Bağlantıları

Aşağıdaki ürünler için System Center 2012 R2 UR1 kurulum paketlerini indirmek istiyorsanız Update Rollup 1 for System Center 2012 R2 sayfasını ziyaret edebilir veya Microsoft Update üzerinden almayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca UR1’ler için doğru KB numaraları da aşağıda yer alıyor.

Update Rollup 1 Kurulum Yönergeleri

UR1’lerin kendi KB’leri içinde yükleme adımları yer alıyor. SCVMM için ise ben Türkçe bir yükleme dokümanı hazırladım. Eğer fırsatım olursa SCDPM ve SCOM için de Türkçe yükleme dokümanları paylaşacağım. Aşağıdaki bağlantılar size yardımcı olacaktır.

System Center 2012 R2 Update Rollup 1 – Neleri Düzeltiyor?

Virtual Machine Manager, Data Protection Manager ve Operations Manager için Update Rollup 1 ile düzeltilen 26 adet hata detayını aşağıda Türkçe olarak bulabilirsiniz.

Virtual Machine Manager için Update Rollup 1 Düzeltmeleri

Problem1: SCVMM 2012 R2, yeni veya import edilmiş VMware şablonlarını deploy edemeyebilir.

Problem2: VHDX kullanan sanal makineler SCVMM 2012 R2 konsolunda Refresh edilirken görev başarısız olur ve aşağıdaki hata mesajı oluşur.

Refresh job failed with error 2912: The requested operation cannot be performed on the virtual disk as it is currently used in shared mode (0xC05CFF0A)

Problem3: Bazı database operasyonları “FailedToAcquireLockException.” mesajıyla birlikte başarısız olur.

Problem4: İşletim sistemi profiliyle hazırlanmış mevcut sanal makine şablonundan yeni bir sanal makine şablonu oluşturulduğunda, işletim sistemi profili içindeki kimlik bilgileri (credentials) kullanılamaz.

Problem5: Cisco N1000V dvSwitch ‘e bağlı VMware sanal makineleri SCVMM2012 R2 tarafından yönetilemeyebilir.

Problem6: Team edilmiş ağ adaptörlerinden biri disable edildiğinde System Center Virtual Machine Manager servisi çöker. (crash)

Problem7: SCVMM Database’inden Storage Array objelerini çağıran/listeleyen Get-SCStorageArray komutu –host parametresiyle çalıştırıldığında zoning uygulanmış Host üzerinde sadece görünen Storage Array’leri getirmeyebilir.

Problem8: Network-Attached Storage (NAS) Discovery sırasında kullanılan kimlik bilgilerinde (credentials) domain name kullanılamaz.

Problem9: Grafik ara yüzünde doğru görüntülenmeyen bazı metinler/terimler. (lokalize)

Problem10: Sertifika bulmak için çalışan sorgunun başarılı olabilmesi için hedeflenen sertifika Subject Name’in ve Friendly Name’in eşleşmesi gerekir çünkü FindBySubjectName wildcard araması yapar.

Problem11: Şablondan yeni sanal makine oluşturma işlemi başarısız olabilir ve aşağıdaki mesaj oluşur.

Error (2904)
VMM could not find the specified path on the <Server name> server.
The system cannot find the path specified (0x80070003)

Problem12: SCVMM belleğinde kalan bir kayıt sonrasında oluşabilen VHD çakışması yüzünden bir Virtual Hard Disk (VHD) bir Host üzerinde Mount edilemeyebilir.

Problem13: Differencing disk tabanlı bir oluşturma işlemi hatayla sonuçlanabilir.

Data Protection Manager Düzeltmeleri

Problem1: Bir oturum zamanından önce kapandığında Consistency Check işleminin başarısız olmasına yol açar ve 0x80070057 hatası oluşur.

Problem2: Ortamda birden fazla sayıda DPM yönetim konsolu çalıştığında veya tek yönetim konsolu üzerinden çok sayıda eş zamanlı istek gerçekleştiğinde, DPM DB’i tutan SQL Server üzerinde performans problemi (yavaşlık/gecikmeler) yaşanabilir. Bu da DPM yönetim konsollarının donmasına, bağlantılarının düşmesine veya yeniden bağlanamamasına neden olabilir.

Problem 3: DPM yönetim konsolu beklenmedik şekilde çökebilir (crash) ve “\\?\GlobalRoot” ile başlayan aşağıdakine benzer bir hata kaydı oluşturur.

\\?\GlobalRoot are internal to the kernel and should not be opened by managed applications.

Operations Manager Düzeltmeleri

Problem1:  p_DataPurging stored procedure çalıştırdığınızda bir hata oluşabilir. Bu hata sorgu için iç işlemci kaynağı biterse ve sistem bir sorgu planı üretemezse oluşur.

Problem2: Varsayılan olarak 30 saniyelik zaman aşımı süresine sahip olan Data warehouse BULK INSERT komutları çalıştığında eğer sorgu 30 saniyeden uzun sürecek bir iş yapmak isterse problem oluşur.

Problem3: Operator role kullandığınızda birçok 26319 hatası oluşabilir. Bu da performans açısından olumsuzdur.

Problem4: Diyagram bileşeni, bileşen durumunda konum bilgisini yayınlayamaz.

Problem5: Bir grubu yeniden adlandırma işlemi doğru çalışır ancak mesela bir monitor’ü override ederken veya bazı grup listeleme seçeneklerinde eski grup ismi ala görünmeye devam edebilir.

Problem6: SCOM synchronization görevleri, farklı dillere çevrilmiş (yerelleştirilmiş/localized) Team Foundation Server’la desteklenmez.

Problem7: Bir SDK process’inde yaşanan kilitlenme problemi sonrasında Exchange correlation motorunda hata oluşur.

Problem8: Normalde saklı olan “Microsoft System Center Advisor monitoring server” grubu Computer veya Group aramalarında görünebilir.

Problem9: Cluster üyesi olan sunucular Discover edilirken, aynı sunucu için birden fazla Advisor Connector discover edilebilir.

Problem10: Sorgu kriterleri için geçersiz anahtar kelime veya karakterler kullanılırsa Dashboard üzerinde özel durum (exception) oluşabilir.

Ayrıca Operations Manager – UNIX and Linux Monitoring (Management Pack Update) konusundaki diğer 8 düzeltmeye ulaşmak için Issues that are fixed in System Center 2012 R2 Operations Manager Update Rollup 1 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Düzeltme listesi için kaynak: System Center Team Blog

Yazı Etiketleri: , , , ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle