"Integration Services" etiketi için bulunan tüm sonuçlar:

Linux Integration Services 3.5 Yayınlandı

22.12.2013 | 13:42 Duyurular , Hyper-V 0 Yorum

Linux WindowsLinux sanal makinelerin Hyper-V üzerinde sentetik aygıtları kullanabilmesi için gerekli sürücüleri içeren Linux Integration Services 3.5 sürümü yayınlandı.

Hyper-V platformu, Linux sanal makineler için Legacy ve Synthetic olmak üzere her iki sanal aygıt tipini de destekler. Eğer Linux sanal makinelerde Legacy aygıtlar kullanıyorsanız Linux Integration Services kurmanız veya çekirdek içinde hazır gelen sürücüleri kullanmanız gerekmez. Ancak Legacy aygıtlar hypervisor tarafından taklit edilen sanal donanımlar olduğu için performans açısından düşüktür ve teknoloji olarak eskidir. Linux sanal makinelerinizde Hyper-V ‘nin faydalarından yüksek oranda yararlanabilmek ve tam performanslı donanımları kullanabilmek için Linux Integration Services ‘a bağlı sentetik aygıtları tercih etmeniz önerilir.

LIS (Linux Integration Services), gerekli sentetik sürücüleri barındıran bir bütündür ve belirli Linux çekirdek sürümleri içinde yerleşik ve hazır olarak gelir. Ancak bazı durumlarda çekirdeğinde ilgili LIS bulunmayan bir Linux dağıtımı kullanıyor olabilirsiniz. İşte böyle durumlar için aşağıdaki bağlantı üzerinden en güncel Linux Integration Services (LIS) sürümünü indirip, ihtiyacınız olan sürücü entegrasyonunu kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz.

İndir Hyper-V için Linux Integration Services v3.5

Linux Integration Services 3.5 dağıtımı, aşağıdaki Hyper-V sürümleri üzerinde çalışan uygun Linux tabanlı sanal makineler için kullanılabilir.

 • Windows Server 2008 R2 Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 R2 Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
 • Windows 8 Client Hyper-V
 • Windows 8.1 Client Hyper-V

Ayrıca Linux Integration Services 3.5 ile birlikte, önceden desteklenen Linux dağıtımlarının yeni sürümleri de kapsama alındı.

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.5-5.8, 6.0-6.3 x86 and x64
 • CentOS 5.5-5.8, 6.0-6.3 x86 and x64

Linux Integration Services 3.5 ile Hyper-V üzerinde çalışan Linux sanal makineler aşağıdaki yeteneklerin tamamına sahip olabiliyor.

 • Sentetik Network Adapter
 • Sentetik SCSI Storage Controller
 • Fastpath Boot
 • Time Keeping
 • Integrated Shutdown
 • Symmetric Multi-Processing (SMP)
 • Heartbeat
 • KVP (Key Value Pair) Exchange
 • Integrated Mouse Support
 • Live Migration
 • Jumbo Frames
 • VLAN tagging, trunking
 • Static IP Injection
 • Linux VHDX resize
 • Synthetic Fibre Channel Support
 • Live Linux virtual machine backup support

İndirme bağlantısı üzerinden Linux Integration Services 3.5 ISO kaynağı ile birlikte hakkında bilgiler, kurulum ve yükseltme yöntemi, sürücü görevlerini doğrulama gibi çeşitli konular hakkında bilgiler bulabileceğiniz PDF formatında bir doküman da geliyor.

Linux Integration Services v3.5

Hyper-V üzerinde çalışan Linux tabanlı sanal makinelere sentetik sürücü desteği sağlayan Linux Integration Services paketlerinin GPLv2 lisansı ile açık kaynak kodlu olduğunun ve uzun zamandır Linux çekirdeği içerisinde yerleşik olarak geldiğinin altını çizelim.

Linux Integration Services Version 3.1

29.07.2011 | 09:02 Duyurular , Hyper-V 0 Yorum

Çarşamba günü Linux Integration Services Version 3.1 duyuruldu ve indirilebilir durumda.

Linux Integration Services, Hyper-V üzerinde çalışan Linux VM’ler için sentetik donanımlar ve smp (Symmetric Multi-Processing) gibi bazı yetenekler kazandıran bir paket.  Hyper-V üzerinde (aslında management console tarafında) ve bazı Windows Guest OS’ler içinde yerleşik olarak gelen sürücü paketinin Linux’lar için karşılığı olarak düşünebilirsiniz.

Linux VM’ler için neler getirdiğini hatırlamak gerekirse,

 • Driver support: Linux Integration Services supports the network controller and the IDE and SCSI storage controllers that were developed specifically for Hyper-V.
 • Fastpath Boot Support for Hyper-V: Boot devices now take advantage of the block Virtualization Service Client (VSC) to provide enhanced performance.
 • Timesync: The clock inside the virtual machine will remain synchronized with the clock on the virtualization server with the help of the pluggable time source device.
 • Integrated Shutdown: Virtual machines running Linux can be shut down from either Hyper-V Manager or System Center Virtual Machine Manager by using the “Shut Down” command.
 • Symmetric Multi-Processing (SMP) Support: Supported Linux distributions can use up to 4 virtual processors (VP) per virtual machine.
 • Heartbeat: Allows the virtualization server to detect whether the virtual machine is running and responsive.
 • KVP (Key Value Pair) Exchange: Information about the running Linux virtual machine can be obtained by using the Key Value Pair exchange functionality on the Windows Server 2008 virtualization server.

Yeni versiyon Linux Integration Services ile birlikte Hyper-V üzerindeki Linux desteği de genişletildi. Red Hat Enterprise ve CentOS zaten belli bir sürüme kadar destekleniyordu. Bu paket ile birlikte artık Red Hat Enterprise Linux 6.0 ve CentOS 6.0 sürümleri de resmi olarak Hyper-V üzerinde destekleniyor.

Linux Integration Services Version 3.1 Download:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26837

Bu arada; Linux Integration Services Version 3.1 ile çalışan bir Linux VM’i Center Virtual Machine Manager ile yönetiyorsanız, Virtual Machine Manager Service (vmmservice.exe) ‘in beklenmedik şekilde crash olması problemi ile karşılaşabilir, aşağıdaki event log’ları görebilirsiniz.

Event 1999
Log Name: VM Manager
Source: Virtual Machine Manager
Date:
Event ID: 19999
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: SCVMM.Contoso.com
Description:
Virtual Machine Manager (vmmservice:368) has encountered an error and needed to exit the process. Windows generated an error report with the following parameters:
Event:VMM20
P1(appName):vmmservice
P2(appVersion):2.0.4521.0
P3(assemblyName):ViridianImplementation
P4(assemblyVer):2.0.4521.0
P5(methodName):M.C.V.VirVMIntegrationService.PopulateKVPElements
P6(exceptionType):System.ArgumentException
P7(callstackHash):939f

Event 1
Log Name: VM Manager
Source: Virtual Machine Manager
Date:
Event ID: 1
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: SCVMM.Contoso.com
Description:
System.ArgumentException: Version string portion was too short or too long.
at System.Version..ctor(String version)
at Microsoft.Carmine.ViridianImplementation.VirVMIntegrationService.PopulateKVPElements()
at Microsoft.Carmine.ViridianImplementation.VirVMIntegrationService.get_ComputerName()
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateVMAdditions(IVMComputerSystem vmComputer)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateFullVMObjectToCarmine(IVMComputerSystem vmComputer, VMData vmData, UpdateRequired updateRequired, Boolean vmObjectHasChanged)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.RunFullRefresher()
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostandVMs(VMRefresherType refresherType, Guid vmObjectId, VM tempVm)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmFullRefresher.RefreshData(HostReference hostRef)
at Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver`1.RefreshThreadFunction(Object obj)-2147024809Linux guest’s KVP (Key Value Pair)

Linux guest’s KVP (Key Value Pair) enable edilirken yaşanan bir problemden dolayı VMM Service crash oluyor. Bu enable işlemi Linux Integration Services Version 3.1 tarafından derfault olarak yapılıyor.

Dün konu ile ilgili bir KB yayımlandı. Şurdan şulaşabilirsiniz: http://support.microsoft.com/kb/2586286

Hyper-V: Linux Guest OS’ler için 4 vCPU Desteği

01.04.2010 | 19:17 Haberler , Hyper-V 0 Yorum

Bildiğiniz gibi Hyper-V üzerinde çalışan Linux VM ‘ler için tek Virtual CPU destekleniyordu. (yani SMP desteklenmiyordu)

Dün yapılan duyuruya göre Linux Integration Services 2.1 ile Supported Linux Guest OS ‘lere 4 vCPU desteği geliyor, yani SMP desteklenecek. (henüz beta)

Önceki Linux ICs özelliklerine ek olarak Linux Integration Services 2.1 ile gelen yetenekler aşağıdaki gibi.

Linux iş yükleri için SMP desteği
Linux VM’ler için 4 sanal işlemci tahsis edilebilir.

Timesync
Linux VM’ler Hyper-V host ile time sync. yapabilirler.

Entegre Shutdown
Linux VM’ler Hyper-V Manager üzerinden shutdown edilebilir.

Beta durumda olan Linux Integration Services 2.1‘i aşağıdaki link üzerinden indirip test edebilirsiniz.

https://connect.microsoft.com/InvitationUse.aspx?ProgramID=1863&InvitationID=LNIS-T47Q-B7MP&SiteID=495

Nedir Bu Enlightenments?

26.11.2009 | 00:07 Dokümanlar , Hyper-V 0 Yorum

Hyper-V tarafında son zamanlarda yayınlanan bazı Architecture (mimari) diyagramlarında Child Partition tarafında Enlightenments olarak tanımlanan bir bölüm yer alıyor.

Hyper-V Enlightenments

Nedir bu Enlightenments?

Kelimenin Türkçe karşılığı aydınlanmış, yani bir şeyleri öğrenmiş, artık bazı şeylerin farkında olan şey gibi düşünebilirsiniz. Peki Child Partition’ların bu durumla ilgisi ne? Acaba ne öğrenmişler? :)

Enlightenments bir bileşen yada teknoloji değil genellikle server virtualization tarafında kullanılan bir tanımdır. (ürün bağımsız)

Bu tanımı Hyper-V tarafında ele alırsak açılımı şu olur. Hyper-V yeteneklerinden (ör: VMBus, VSP, VSC yani ICs bileşenleri) yararlanabilecek şekilde tasarlanmış bir Guest OS Enlightened Guest OS olarak tanımlanır. (yada Hyper-V Aware Guest OS)

Yine Hyper-V tarafında Guest OS dışında ICs ile sağlanan sentetik donanımlarda da Enlightened I/O şeklinde bu tanımı görebilirsiniz. (ör: storage, networking, graphics, and input subsystems i/o’ları)

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan Enlightenments ise Guest OS kernel’i ve ICs i/o’larını temsil ediyor. Yani Guest OS’imiz ICs sayesinde sentetik donanımları kullanarak Enlightened I/O yapmayı öğrenmiş yani aydınlanmış durumda :) Emulated donanımlar ise Enlightened I/O kapsamına girmiyor.

Bir diğer konuda şu: VMBus, memory-based bir protokoldür. (fiziksel BUS gibi) Az öncede söylediğimiz gibi ICs sentetik donanımlar sağlıyor. Sentetik donanımları emulated donanımlardan ayıran en önemli özellik VMBus, VSC, VSP üçlüsünü kullanıyor olmaları. Yani Guest üzerindeki bir sentetik donanım i/o request yaptığında VSC (virtual service clinet/consumer), Parent OS üzerindeki VSP (virtual service provider)’a bu requesti iletmek ister. İşte bu noktada iki bileşen arasındaki iletişim VMBus üzerinden akar. Emulated device’lar ise VMBus kullanmaz. Emulated device’lar hypervisor tarafından taklit edilip VM’e sunulur (ör: IDE cont., Legacy net. adapter) ve Parent OS yada VMBus ile ilgileri yoktur. Bu durumda aydınlanma da yoktur. Aklınızda bulunsun ;)

Hyper-V: “Linux ICs” GPLv2 Lisansı İle Dünyaya Açıldı

31.07.2009 | 12:22 Haberler , Hyper-V 0 Yorum

ICs yani Integration Components, VM’lerin Hyper-V host’lar üzerinde daha performanslı ve doğru çalışmasını sağlayan bileşenler bütünüdür. VM oluşturduktan ve üzerine Windows tabanlı bir Guest OS kurulumu yaptıktan sonra, örneğin virtual machine connection üzeride actions menüsünden ICs kurulumunu gerçekleştirebiliyoruz.

Linux Guest OS ‘ler için kullanılan ICs ise Windows Server 2008 ve Hyper-V piyasaya çıktıktan sonra release olmuştu ve zamanla üzerinde geliştirmeler yaşandı. Bu nedenle kullanmak için download etmemiz gerekiyor. Linux  ICs‘in ilk versiyonunu download etmek için buraya, Linux Guest OS üzerine ICs kurulumu için ise buraya bakabilirsiniz.

Linux ICs’in ikinci versiyonunu indirmek için ise aşağıdaki linki kullanabilirsiniz (Hyper-V v2 Supported!).

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c299d675-bb9f-41cf-b5eb-74d0595ccc5c&displaylang=en

ICs sayesinde, Hyper-V üzerinde çalışan Guest OS’ler bir takım sentetik device driver’lara sahip oluyor ve bu doğrultuda VM üzerine eklediğimiz birtakım donanımları çok daha performanslı bir şekilde kullanabiliyor. Hyper-V mimarisinde bahsetmiş olduğum VMBus üzerinden iş yapan donanımlar sentetik  donanımlardır. Örneğin Virtual SCSI Controller ve Virtual Network Adapter (legacy değil) sentetik device driver’lar ile çalışan sentetik donanımlara en güzel örneklerdir.

Linux ICs bu yeteneklerden bazılarını Linux tabanlı Guest OS’lere kazandırabilmekte ve Linux işletim sistemleri içerisinde gömülü olarak bulunan kendi Hypercall Adapter‘lerin daha performanslı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Şu an için Hyper-V üzerinde resmi olarak desteklenen Linux distrosu Suse Linux Enterprise 10 (R2 ile birlikte Redhat). Ancak çeşitli Linux distroları Hyper-V üzerinde çalışabiliyor (resmi olarak desteklenmese de) ama Suse gibi ICs nimetlerinden tam olarak faydalanamıyorlar.

Gelelim haberimize. Microsoft 20.000 satırdan oluşan Linux ICs driver kodlarını GPLv2 lisansı ile (Genel Kamu Lisansı) tüm dünyanın kullanımına açtı. Artık Linux OS geliştiricileri ICs sentetik driverlarını kendi işletim sistemleri içerisine gömebilecek, bu sayede de Hyper-V VM’ler üzerindeki Network Adapter ve SCSI Controller gibi sentetik donanımları kullanabilecekler. Yani önümüzdeki günlerde çeşitli Linux distrolarının Hyper-V üzerinde ICs nimetlerinden yararlanarak çalıştığını görebileceğiz.

Konunun ayrıntıları için: http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Jul09/07-20LinuxQA.mspx

Hyper-V: Linux Integration Components Kurulumu

06.10.2008 | 12:22 Dokümanlar , Hyper-V 4 Yorum

Sanal işletim sisteminin birtakım işlevleri yerine getirebilmesi ve mouse/video gibi fonksiyonların kullanılabilmesi için Integration Services (veya Integration Components) adındaki sürücü paketini kurmamız gerekiyor. Bu paket Windows Guest OS’ler için zaten kullanılabilir durumdaydı ve kurulumunu daha önce anlatmıştım.

Hyper-V üzerinde çalışan Linux Guest OS’ler için (şimdilik sadece Suse Ent. 10) kullanabileceğimiz Linux Integration Services ise geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu ve duyurusunu buradan yaptık.

Linux Guest OS üzerine Integration Services kurulumu için aşağıdaki adımları referans alabilirsiniz.

Linux Integration Services Kurulum Adımları

Sanal olarak çalıştıracağımız Linux OS kurulumu sırasında aşağıdaki paketleri mutlaka yüklüyoruz.

 • Xen Virtual Machine Host Server
 • C/C++ Compiler and Tools

Linux kurulumunu bitirdiğimizi var sayalım.

1. Hyper-V Manager konsolunu açıyoruz.

2. Linux Guest OS’i kurduğumuz VM’i start yapıyoruz.

3. connect.microsoft.com üzerinden indirmiş olduğunuz Linux Integration Components ISO dosyasını (LinuxIC.iso) VM’e mount ediyoruz.

4. Bu ISO dosyası içerisindeki gerekli kurulum dosyaları Linux OS üzerine kopyalıyoruz.

Ör:
$ mkdir /opt/linux_ic
$ cp /mnt/cdrom/* /opt/linux_ic -R

5. Kurulumu gerçekleştiriyoruz.

Ör:
$ /opt/linux_ic/setup.pl x2v /boot/grub/menu.lst

6. Kurulum tamamlandıktan sonra Linux OS’i restart ediyoruz ve işlem tamamlanıyor.

Kontrol:
$ /opt/linux_ic/setup.pl drivers

Hyper-V: Linux Integration Components

29.09.2008 | 13:46 Haberler , Hyper-V 0 Yorum

Hyper-V üzerinde çalışan VM’ler içerisine Windows Guest OS’ler kurduktan sonra sentetik ağ, mouse, video gibi fonksiyonların çalışması ve network aktivitelerinin daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için Integration Services adını verdiğimiz sürücü paketini yüklememiz gerekiyor.

Artık aynı benzer bir sürücü paketini Linux Guest OS’ler için de kullanabiliriz çünkü Linux Integration Services kullanıma hazır.

Linux Integration Services Neler Sağlıyor?

Linux dağıtımları (Resmi olarak Suse Ent. 10) üzerinde mouse/video aktivitelerinin daha doğru çalışmasına yardımcı oluyor.

Synthetic network controller ile network, synthetic storage controller ile depolama birimi aktivitelerini yüksel hızlı Bus ve VMBus üzerinde kullanabilme olanağı sağlıyor.

Hypercall adapter ile daha performanslı Linux Guest OS’ler mümkün oluyor.

Linux Integration Services Download

Linux Integration Components‘i connect.microsoft.com üzerinden birkaç adımda üye olarak ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Bu arada resmi destek Suse Enterprise Edition 10 için. Ancak bu paketi diğer Linux dağıtımları üzerinde de deneyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Linux çekirdekleri ve dağıtımları temelde benzerlik gösterir ve bu paketi çalıştırma şansınız olacaktır.

connect.microsoft.com üzerinde Linux Integration Components ‘i indireceğiniz Linux Integration Components for Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V başlığında, sol menüdeki Newsgroups bölümüne tıklarsanız bu Component ‘i diğer Linux dağıtımları üzerinde çalıştırmayı deneyen insanların yorumlarına ve bildirimlerine ulaşabilirsiniz.