"SCVMM-2012R2" etiketi için bulunan tüm sonuçlar:

SCOM Dashboard – VMM Host ve VM İçin Yeni Management Pack

System Center yönetim ailesinin sağlık ve performans takibi yapmaya yarayan üyesi Operations Manager üzerinden, sanallaştırma yapınızda VMM tarafından yönetilen Hyper-V Host ve VM’leri izlemek ve bu işi panel tabanlı olarak biraz daha görselleştirmek için yeni bir Management Pack yayınlandı.

Microsoft System Center Management Pack for VMM Host and VM Dashboards paketi SCOM 2012 R2 üzerinde aşağıdaki iki paneli sağlıyor.

 • Virtual Machine Dashboard – VMM tarafından yönetilen Sanal Makineler (VM) için izleme paneli.
 • Virtual Machine Manager Host Dashboard – VMM tarafından yönetilen Sanallaştırma Sunucuları (Host) için izleme paneli.

MP’yi uygun şekilde entegre ettikten sonra bu iki SCOM Dashboard’u üzerinden Hyper-V Host ve VM’ler için aşağıdaki bilgileri takip edebilirsiniz.

 • Alerts
 • Host/VM Dağılımı
 • VM Details
 • Host Details
 • VM Performance
 • Host CPU & Memory Performance
 • Host Disk Performance
 • Host Network Performance

Bu alanların bir çoğunun VMM Management Pack’lerden beslendiğini unutmayın. Yeni MP ile gelen dashboard’lar ise bu bilgileri biraz daha görselleştirerek sunuyor.

Virtual Machine Dashboard

Eğer System Center 2012 R2 Management Pack for Virtual Machine Manger Host and Virtual Machine Dashboards entegrasyonunu gerçekleştirmek isterseniz aşağıdaki adımları referans alabilirsiniz.

Devamını oku…

VMM ile SCOM (Operations Manager) Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Sunucu sanallaştırma ve özel bulut ortamını yöneten VMM ile, veri merkezi kaynakları için sağlık ve erişilebilirlik takibi yapan SCOM entegre edildiğinde ortaya çok daha başarılı işler çıktığı kesin. En basitinden System Center Virtual Machine Manager (VMM) yapınızı System Center Operations Manager (SCOM) ile entegre ederek özellikle sanal makineleriniz (VM’ler) ile sanallaştırma sunucularınız (Host’lar) için sağlık ve erişilebilirlik takibini bir üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Ortamınızdaki bu geliştirme, aynı zamanda VMM management server, VMM database server, library server gibi diğer VMM bileşenlerini de daha kaliteli izlemenize yardımcı olur.

VMM ile SCOM entegrayonu sırasında VMM tarafından SCOM üzerine birtakım Management Pack’ler (veya Monitoring Pack’ler) import edilir. Bu MP’ler sayesinde ayrıca aşağıdaki özellikler de ortamınızda kullanılabilir olur. Tercihinize bağlı olarak yapılandırabilir veya devre dışı tutabilirsiniz.

 • Performance and Resource Optimization (PRO)
 • Maintenance Mode integration
 • Support for SQL Server Analysis Services (SSAS) and the reporting capabilities provided by SSAS

Öte yandan VM ve Host takibi amaçlı System Center 2012 R2 Operations Manager’a Dashboard sağlayan bazı özel Management Pack’ler için VMM ve SCOM entegrasyonu bir ön gereksinimdir. Örneğin System Center 2012 R2 Management Pack for Virtual Machine Manager Host and Virtual Machine Dashboards tam olarak böyle bir MP’dir ve öncesinde VMM & SCOM entegrasyonuna ihtiyaç duyar. Aşağıdaki bağlantıda bu Management Pack‘in nasıl yapılandırıldığıyla ilgili bir doküman bulabilirsiniz.

SCOM Dashboard – VMM Host ve VM İçin Yeni Management Pack

System Center 2012 R2 – Operations Manager (SCOM) ile System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager (SCVMM) entegrasyonu nasıl yapılır? konusu ilk etapta karmaşık görünebilir ama ön gereksinimleri doğru bir şekilde yerine getirdiğiniz taktirde entegrasyonu birkaç adımda tamamlamak mümkün.

Devamını oku…

SCVMM 2012 R2 ile şablondan Gen2 VM dağıtırken hata 23352

System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 ile mevcut bir Generation 2 (Gen2) VM’den VM Template oluşturduktan sonra bunu dağıtmak (yani o VM Template’den yeni bir sanal makine (VM) oluşturmak) istediğinizde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

VMM Error 23352

Error (23352)
VMM cannot find the device or this device is not valid for a boot device.

Recommended Action

Make sure you specify a valid device as a boot device.

Bu problem SCVMM’in Gen2 VM Template’den yeni bir VM oluştururken first boot device olarak işletim sisteminin yer aldığı VHDX dosyası yerine Bootmgfw.efi doyasını atamasından kaynaklanıyor.

Aşağıdaki PowerShell komutunu kullanarak VM Template’in bu durumdan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Get-SCVMTemplate -Name “Template 2012 R2 Standard” | fl Name, FirstBootDevice

Get-SCVMTemplate Name and FirstBootDevice

Bu problemi mevcut VM Template’i bozmadan veya yeniden oluşturmaya gerek kalmadan çözmek için SCVMM 2012 R2 üzerinde aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın.

Get-SCVMTemplate –name “Template 2012 R2 Standard” | Set-SCVMTemplate -FirstBootDevice “SCSI,0,0”

Set-SCVMTemplate FirstBootDevice

Bu sayede –name parametresiyle ismini girdiğiniz VM Template için FirstBootDevice değeri SCSI,0,0 şeklinde atanmış olur. “SCSI,0,0” ise Template üzerinde işletim sisteminin bulunduğu VHDX’in bağlı olduğu SCSI aygıtı ve portunu temsil eder.

Diğer kaynaklar: KB2955362

SCVMM 2012 R2 – Update Rollup 1 Yükleme Adımları

Kısa süre önce yayınlanan System Center 2012 R2 Update Rollup 1 toplu güncelleştirme paketi içinde Virtual Machine Manager sunucu rolleri ve yönetim konsolu için 13 adet düzeltme bulunuyor. Bu ve diğer düzeltmelerin neler olduğunu okumak için System Center 2012 R2 İçin Update Rollup 1 (Türkçe) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan ortamınızda çalışan System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager yapısına Update Rollup 1 güncelleştirmesini yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

SCVMM 2012 R2 – Update Rollup 1 Kurulum Kaynağı

Kurulum kaynaklarına ulaşmak için ve kurulumu başlatmak için iki şansınız var; Update kataloğundan indirmek veya Microsoft Update üzerinden otomatik olarak yüklemek.

1) Microsoft Update Kataloğundan indirmek için:

Virtual Machine Manager Server (KB2904712)

Virtual Machine Manager Console (KB2919248)

Microsoft Update Katalog

Devamını oku…

System Center 2012 R2 Update Rollup 1 Yayınlandı

Salı günü bazı System Center 2012 R2 ürünleri için ilk toplu güncelleştirme paketi Update Rollup 1 (UR1) yayınlandı. Hata düzeltme odaklı olan System Center 2012 R2 UR1 güncelleştirmesinde Virtual Machine Manager için 13 adet, Data Protection Manager için 3 adet ve Operations Manager için 10 adet olmak üzere toplamda 26 adet düzeltme yer alıyor.

Operations Manager’ın Unix and Linux Monitoring Yönetim Paketi için ilave 8 düzeltme daha var. Bu düzeltmeler için Operations Manager rollerindeki UR1 güncelleştirmesine ek olarak Unix and Linux Monitoring Management Pack ‘in de ayrıca güncellenmesi gerekiyor.

system-center-2012-r2-update-rollup1

System Center 2012 R2 UR1 toplu güncelleştirmesi Configuration Manager, App Controller, Orchestrator ve Service Manager ürünleri için herhangi bir düzeltme içermiyor. Ayrıca Şubat ayında System Center Orchestrator’ın parçası olan Service Provider Foundation için de bir güncelleştirme yayınlanacağı bilgisi var.

Devamını oku…