Terminalleri Domainden Çıkartma – Script

06.12.2007 | 12:58 Çözümler , Windows 0 Yorum

Terminalleri script kullanarak domaine almak için gerekli bilgileri burada vermiştim.

Terminalleri script kullanarak domainden düşürmek için ise aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Şifre ve Kullanıcı adı kısımlarını düzenliyoruz. Script başarılı şekilde uygulandıktan sonra “Sistemi Yeniden Başlatın” gibi bir uyarı veriyor. Bunu da düzenleyebilirsiniz.

Domainden düşürülen terminallerin bilgisayar hesaplarını AD ‘den silmeyi unutmayın.

strServer = “.”
Set objWMI = GetObject(“winmgmts:\\” & strServer & “\root\cimv2”)
strWQL = “select * from Win32_ComputerSystem”
Set objInstances = objWMI.ExecQuery(strWQL,,48)

For Each objInstance in objInstances
p_Password = “Sifre”
p_UserName = “Kullanıcı adı”
p_FUnjoinOptions = 0

intResult = objInstance.UnjoinDomainOrWorkgroup(p_Password, p_UserName, p_FUnjoinOptions)
Select case intResult

Case 0 : WScript.Echo “Sistemi Yeniden Başlatın”
End Select
Next

Yazı Etiketleri: ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle