Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 3

22.01.2013 | 22:55 Dokümanlar , Hyper-V , Windows Server 0 Yorum

BİLGİ: Bu doküman serisinin tek parça PDF haline şu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: PDF olarak indir.

4.4. Hyper-V Host’lar İçin Temel Yapılandırma Adımları

UYARI: Bu aşama öncesinde “Hyper-V Failover Cluster Kurulumu İçin Gereksinimler” bölümünde yer alan donanımsal ve yazılımsal gereksinimleri sağladığınızdan emin olun.

UYARI: Bu aşama öncesinde “Sunucu İşletim Sistemlerinin Kurulumu” bölümünde yer alan etki alanı üyeliği, host name değişimi, güncelleştirmelerin yüklenmesi gibi diğer temel yapılandırma adımlarını tamamladığınızdan emin olun.

Bu noktada HV-Node1 ve HV-Node2 domain üyelik gereksinimi atlanmaması gereken en önemli adımlardan biridir.

Kontrol edin.

clip_image002

4.4.1. HV-Node1 Temel Yapılandırma Adımları (GUI Tabanlı)

BİLGİ: Bu bölümdeki kurulum ve temel yapılandırma adımları grafik ara yüzü (GUI) ağırlıklı olarak gerçekleştirilecektir.

Failover Cluster kurulumu öncesinde HV-Node1 ‘i hazırlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

4.4.1.1. Ağ Bağlantıları ve TCP/IP Ayarları

HV-Node1 üzerindeki ağ bağlantıları için TCP/IP tanımlarını aşağıdaki örnekleri referans alarak güncelleyin. Örneklerde kırmızı ile not düşülen network isimleri Topoloji-1 diyagramında da yer almaktadır. Takıldığınız noktalarda kontrol edebilirsiniz. Şayet Topoloji-1 tasarımında yer alan örnek yapıyı inşa ediyorsanız, aşağıdaki TCP/IP tanımlarını olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Hv-node1 için TCP/IP bilgileri:

clip_image004

BİLGİ: Yukarıdaki görselin yüksek çözünürlüklü haline şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.serhatakinci.com/wp-content/uploads/mklresim/ws2012-hv-cluster/hv-node1-tcp-ip.jpg

BİLGİ: TCP/IP bilgilerinin girişi için GUI, PowerShell veya CMD araçlarından birini kullanabilirsiniz. Çok temel bir konu olduğu için nasıl-yapılır adımlarına yer verilmemiştir.

4.4.1.2. Hyper-V Rolü ve Yönetim Araçlarının Kurulumu

UYARI: Bu adım öncesinde sunucu üzerinde yer alan fiziksel işlemcinin donanımsal sanallaştırma özelliğine sahip olduğundan ve özelliğin aktif olduğundan emin olun. Detayları “Hyper-V Failover Cluster Kurulumu İçin Gereksinimler” bölümünde bulabilirsiniz.

HV-Node1 üzerine Hyper-V rolünün kurulumunu gerçekleştirin.

Hyper-V rolünü kurulumunu grafik ara yüzü üzerinden tamamlamak için Server Manager > Add roles and features sihirbazını açın ve ile ilerleyin.

clip_image006

clip_image008

Aşağıdaki pencerede hv-node1.serhatakinci.lab sunucusunu seçerek ilerleyin.

clip_image010

clip_image012

Select server roles penceresinde Hyper-V rolünü seçtiğinizde gelen ek pencere, sunucu üzerine Hyper-V rolüne ilave olarak Hyper-V Manager yönetim ara yüzü ve PowerShell için Hyper-V cmdlet’lerin de yüklenmesini sağlar. Tıklayarak onaylayın ve devam edin.

clip_image014

Yukarıdaki Select features penceresinde, daha sonra yüklenecek olan Failover Clustering bileşenini şimdiden seçerek iki kere iş yapmaktan kurtulabilirsiniz. Ben daha sonra nasıl kurulabileceğini göstermek adına şimdilik bu pencerede seçim yapmadan devam ediyorum.

clip_image016

clip_image018

Yukarıdaki pencerede, Hyper-V platformu için hemen yeni bir Virtual Switch yaratabilirsiniz. Bu kısım opsiyoneldir. Virtual Switch’leri daha sonra da oluşturma şansınız var ve ilerleyen bölümde oluşturulmak üzere bu aşamada bir değişiklik yapmadan ilerleyin.

clip_image020

Yukarıdaki pencerede, söz konusu Host için “Paylaşımsız Canlı Aktarım – Shared-Nothing Live Migration” gönderimlerinin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili seçim yapabilirsiniz. Şimdilik bu bölüm üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan ilerleyin. Failover Cluster kurulumu ardından yapılandırılacak noktalardan biridir.

clip_image022

Yukarıdaki pencerede, yeni sanal makine oluşturma işlemleri sırasında belirtmeniz gereken sanal makine bileşen dosyalarının (XML, VHD/x, vb.) bulunacağı dizinler ile ilgili ön tanım yapabilirsiniz. Böylece yeni sanal makine oluşturma işlemi sırasında size önerilen dizin olarak burada belirttiğiniz dizinler getirilir. Bu tanımları yeni sanal makine oluşturma anında veya herhangi bir anda da değiştirme şansınız var. Şimdilik bir değişiklik yapmadan devam edin.

clip_image024

Yukarıdaki pencerede Install butonu ile kurulumu başlatın.

clip_image026

Kurulumun tamamlanması ardından sunucuyu restart edin.

Sunucu açıldığında artık bir Hyper-V Host durumundadır ve bir terslik yoksa sanal makineler oluşturup çalıştırmak için hazırdır.

Yükleme sonrasında kurulumu doğrulamak adına aşağıdaki şekilde birkaç basit kontrol yapabilirsiniz.

clip_image028

clip_image030

clip_image032

Ve tabi en bilindik test yöntemi için Hyper-V Manager konsolu üzerinden yeni bir sanal makine oluşturun ve start etmeyi deneyin. Start oluyorsa, hypervisor çalışıyor demektir :)

clip_image033

4.4.1.3. Failover Clustering Bileşeni ve Yönetim Araçlarının Kurulumu

Failover Cluster kurulumu öncesinde Node’lar üzerinde bulunması gereken Failover Clustering bileşenini HV-Node1 üzerine yükleyin.

BİLGİ: Bu adımı Hyper-V rolünü kurarken karşınıza gelen Select Features penceresinde de gerçekleştirebilirdiniz.

Failover Clustering bileşenini sonradan yüklemek için tekrar Server Manager ‘ı açın ve Add roles and features ile ilerleyin.

clip_image034

clip_image036

clip_image038

clip_image040

clip_image042

Yukarıdaki pencerede Failover Clustering bileşenini seçin ve gelen önerideki yönetim araçlarını da işaretleyerek yüklemeye devam edin.

clip_image044

Ardından Install butonu ile kurulumu başlatın.

clip_image046

Kurulum tamamlandığında sihirbazı kapatın.

Failover Clustering kurulumunu hızlıca doğrulamak için aşağıdaki iki noktayı kontrol edebilirsiniz.

clip_image048

BİLGİ: Henüz ortada bir Cluster olmadığı için Cluster Service ‘in Disabled durumda olması normaldir. Durumu, Cluster kurulumu sırasında sistem tarafından otomatik olarak değiştirilir.

clip_image050

4.4.1.4. Yeni External Virtual Network Oluşturulması

UYARI: Özellikle Clustering ortamlarında sanal makineler çalıştırıyorsanız, Cluster üyesi Node’lar üzerinde oluşturacağınız aynı amaçlı sanal ağ isimlerini aynı yapmanız çok önemlidir. Aksi durumda Live Migration ve Failover gibi bazı aktarım özellikleri sağlıklı çalışamaz. Örneğin Cluster üyesi Node1 üzerinde çalışan sanal makine yine Node1 üzerinde oluşturulmuş VM-Network1 isimli external network üyesi. İlgili sanal makine bir şekilde Node2 üzerine geçerse veya geçmek isterse orada aynı isimli (vm-network1) bir sanal ağ arar. Eğer yoksa, ya geçiş işlemi başarısız olur ya da geçiş gerçekleşir ama sanal makine herhangi bir sanal ağa bağlanamaz, haliyle ağ üzerinde de hizmet veremez.

Şimdi HV-Node1 üzerinde clustered olarak çalışacak sanal makinelerin dış dünya ile konuşabilmesi için örnek bir External Virtual Network oluşturun ve uygun olan fiziksel ağ kartına bağlayın.

BİLGİ: Fiziksel ağ kartı seçimi için Topoloj-1 tasarımından destek alabilirsiniz.

Hyper-V Manager yönetim konsolunu ve ardından Actions bölümünde yer alan Virtual Switch Manager ‘ı açın. Virtual Switch Manager, Hyper-V sunucusu üzerinde yeni sanal ağlar oluşturmak için kullanabileceğiniz araçlardan biridir.

clip_image052

Bu küçük araç üzerinden üç farklı tipte Virtual Switch (Network) oluşturma şansınız var.

clip_image053

External: Bu virtual network üyesi sanal makineler aynı host üzerinde kendi aralarında ve host ile, oluşturulan external virtual network’ün bind edildiği (bağlandığı) fiziksel ağ adaptörü üzerinden ise fiziksel switch’e bağlı diğer fiziksel sistemler ve Host’lar üzerindeki sanal makineler ile konuşabilirler. Eğer dış dünya ile konuşmasını istediğiniz sanal makineler varsa, bu virtual network tipini kullanmanız gerekir.

Internal: Bu virtual network üyesi sanal makineler aynı host üzerindeki diğer sanal makineler ve host ile konuşabilirler. Bu tipte bir virtual network oluşturulurken herhangi bir fiziksel ağ kartı seçimi yapılmaz çünkü dış dünya ile iletişim yoktur. Host üzerine bu network ile konuşabilecek sanal bir ağ adaptörü eklenir, sanal makineler ile host bu adaptör ve oluşturulan internal virtual switch üzerinden iletişim kurar.

Private: Sanal makineler aynı host üzerinde sadece kendi aralarında konuşabilirler. Bu tipte bir virtual network oluşturulurken herhangi bir fiziksel ağ kartı seçimi yapılmaz çünkü dış dünya ile iletişim yoktur. Aynı zamanda Host ile de direkt bir iletişim söz konusu değildir.

External tipte bir virtual switch oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin. Bu switch daha sonra sanal makinelerin dış dünya erişimi için Cluster destekli olarak kullanılacak.

clip_image055

Aşağıdaki pencerede, ilgili external virtual switch’in ilişkilendirileceği fiziksel ağ portunu seçin. Bu fiziksel ağ portu üzerinden çıkan kablo, VM’lerin erişmesini istediğiniz fiziksel Switch’e takılı olmalı. (Topoloji-1 ‘de yer alan Yeşil Network)

clip_image057

UYARI: Clustered olarak çalışmasını istediğiniz aynı amaçlı sanal ağ‘ları diğer Node’lar üzerinde de aynı isimle oluşturmak gerektiğini unutmayın.

Yukarıdaki 3 numaralı adım, o fiziksel ağ portunun aynı zamanda Host ile paylaşılıp paylaşılmayacağını belirlemenizi sağlayan bir ayardır. Eğer seçili olursa, ilgili fiziksel ağ portu yeni oluşturulan external virtual switch’e bind edilir ve üzerinden TCP/IP de dahil tüm protokoller kaldırılır. Bunun yanında Host üzerine yeni bir sanal ağ portu eklenir, varsa eski TCP/IP bilgisi buraya aktarılır ve oluşturulan yeni external virtual network’e üye yapılır.

clip_image059

Böylece Host, ilgili external virtual network’e yeni sanal port yardımıyla erişmeye devam eder. Özellikle fiziksel ağ port sayısının az olduğu yapılarda tercih edilebilecek bir özelliktir. Daha istikrarlı ve performanslı ortamlar için üzerinde external virtual network oluşturulacak fiziksel ağ kartlarının mümkünse Host ile paylaşılmadan, atanmış bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. VM-Network1 ‘in yukarıdaki yapılandırması da bu şekildedir.

Yapılandırma sırasında o fiziksel ağ kartı üzerindeki iletişiminde geçici bir kesinti olabileceğini bildiren uyarıyı onaylayın ve oluşturma işlemini tamamlayın.

clip_image060

VM-Network1 isimli external virtual network oluştuktan sonra Host üzerinde bind edilen fiziksel ağ portunun özelliklerine bakarsanız herhangi bir IP adresi olmadığını, hatta TCP/IP ve diğer tüm protokollerin devre dışı kaldığını, sadece Hyper-V Extensible Virtual Switch protokolün çalıştığını göreceksiniz.

clip_image061

Bu normal bir davranıştır.

HV-Node1 üzerinde VM-Network1 adında yeni external virtual network oluşturma işlemi tamamlandı.

4.4.1.5. iSCSI Initiator Ayarları

iSCSI Initiator istemcisi Windows Server 2012 içerisinde yerleşik olarak gelir ve çalıştığı işletim sistemini ağ üzerinden iSCSI tabanlı depolama alanlarına (iSCSI Target Server) eriştirmek için destek sağlar. iSCSI Initiator ‘da yapılacak birkaç düzenleme ardından ağ üzerinde hizmet veren iSCSI Storage üzerindeki alanlara erişim sağlanabilir.

Dokümanın bu aşamasında yapanız gereken şey, iSCSI Initiator istemcisini uyandırdıktan sonra üzerine gerekli bilgileri girerek HV-Node1’in iSCSI Target Server ‘a (net-storage) ulaşmasını ve kendini tanıtmasını sağlamaktır.

BİLGİ: Aslına bakarsanız Windows Server 2012 iSCSI Target servisi için bu fazladan bir adımdır ve ilk tanıtma işlemini AD üyesi iSCSI Target Server üzerinden de yapabilirsiniz. (IQN’lerin discover edilmesi veya IQN yerine ip, mac, dns name kullanılması gibi) Ama dokümanın farklı marka iSCSI Target yazılımları veya donanımsal iSCSI cihazlarını ile de örtüşebilmesi için bu yöntem tercih edilmiş ve açıklanmıştır.

Aşağıdaki adımları takip edin.

Control Panel içerisinden iSCSI Initiator client ’ı başlatın.

clip_image063

Bir kereye mahsus olarak gelen ve Microsoft iSCSI servisini otomatik başlayacak şekilde ayarlayacak olan aşağıdaki uyarıyı onaylayın.

clip_image064

iSCSI Initiator üzerinde Discover tabına gidin ve Discover Portal butonu ile iSCSI Target Server ‘ın (net-storage.serhatakinci.lab) iSCSI networküne bakan ip adresini (veya o ip adresine işaret eden dns name’i) girin. (Topology-1 ‘de Turuncu Network)

clip_image065

Ardından aşağıdaki gibi Target portals altında yerini almalı.

clip_image066

BİLGİ: Eğer bu adımda erişim sağlayamıyorsanız iSCSI Target Server üzerindeki iSCSI Target servisini, Windows Firewall’u ve 3260 portunu kontrol edin.

Bu adım sonrasında hv-node1.serhatakinci.lab sunucusu net-storage.serhatakinci.lab üzerindeki iSCSI Target servisine erişmiş ve istekte bulunarak bir noktada kendini tanıtmış (IQN’ini bildirmiş) olur. Ancak henüz Net-Storage sunucusu iSCSI için HV-Node1’i tanımıyor. Birazdan Net-Storage üzerinde bu sunucuları (IQN’leri) bir Target altında toplayıp diskler bağlayacağız.

HV-Node1 üzerinde iSCSI Initiator istemcisinde şimdilik yapılması gereken başka bir şey yok.

4.4.2. HV-Node2 Temel Yapılandırma Adımları (PowerShell Tabanlı)

BİLGİ: Yapılandırma tecrübenizi arttırmak adına bu bölümde yer alan kurulum ve temel yapılandırma adımları ağırlıklı olarak PowerShell üzerinden gerçekleştirilecektir. Aynı adımları GUI üzerinden de gerçekleştirme şansına sahipsiniz. (bir önceki bölümde olduğu gibi)

Failover Cluster kurulumu öncesinde HV-Node2 ‘yi PowerShell destekli olarak hazırlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

4.4.2.1. Ağ Bağlantıları ve TCP/IP Ayarları

HV-Node2 üzerindeki ağ bağlantıları için TCP/IP tanımlarını aşağıdaki örnekleri referans alarak güncelleyin. Örneklerde kırmızı ile not düşülen network isimleri Topoloji-1 diyagramında da yer almaktadır. Takıldığınız noktalarda kontrol edebilirsiniz.

HV-Node2 için TCP/IP bilgileri:

clip_image068

BİLGİ: Yukarıdaki görselin yüksek çözünürlüklü haline şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.serhatakinci.com/wp-content/uploads/mklresim/ws2012-hv-cluster/hv-node2-tcp-ip.jpg

BİLGİ: TCP/IP ayarlarının girişi için GUI, PowerShell veya CMD araçlarından birini kullanabilirsiniz. Çok temel bir konu olduğu için nasıl-yapılır adımlarına yer verilmemiştir.

4.4.2.2. Hyper-V Rolü, Failover Clustering Bileşeni ve Yönetim Araçlarının Kurulumu

UYARI: Bu adım öncesinde sunucu üzerinde yer alan fiziksel işlemcinin donanımsal sanallaştırma özelliğine sahip olduğundan ve özelliğin aktif olduğundan emin olun. Detayları “Hyper-V Failover Cluster Kurulumu İçin Gereksinimler” bölümünde bulabilirsiniz.

HV-Node2 üzerine Hyper-V rolünün kurulumunu gerçekleştirin. Hyper-V rolü kurulumu, yönetim araçlarının yüklenmesi ve Failover Clustering bileşenin eklenmesi işlemlerini PowerShell üzerinden çok kolay ve toplu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle HV-Node2 sunucusu üzerinde PowerShell aracını başlatın.

clip_image070

Aşağıdaki komut ile kurulum öncesinde Hyper-V rolü ve yönetim araçlarının sunucu üzerindeki durumuna bakabilirsiniz.

Get-WindowsFeature Hyper-V*

clip_image072

Hyper-V rolü ve yönetim araçları için sol tarafındaki kutucuklar boş durumda, yani bu bileşenler sunucu üzerinde yüklü değil. Bununla birlikte Install State’ler Available olarak görünüyor, yani kurulum için uygun durumdalar.

Ek olarak tekrar uğraşmamak adına Failover Clustering bileşeninin kurulumunu da yine aynı komut içerisinde halledebilirsiniz.

Hyper-V rolü, Hyper-V yönetim araçları ve Failover Clustering bileşeninin kurulumunu tek satırda başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

Install-WindowsFeature Hyper-V, Hyper-V-PowerShell, Hyper-V-Tools, Failover-Clustering

clip_image074

Kurulum aşağıdaki gibi ilerler.

clip_image076

Kısa süre sonra sunucuyu yeniden başlatmanız gereken bir uyarı ile kurulum tamamlanır.

clip_image078

Sunucuyu yeniden başlatın.

clip_image079

Sunucu açıldığında artık bir Hyper-V Host durumundadır. Ne kadar kolay değil mi? :) İşte bu yüzden PowerShell sistem yöneticileri için pratik ve zaman kazandıran bir yönetim aracıdır.

Kurulumları doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

Get-WindowsFeature Hyper-V*, Failover*

clip_image081

Sonuçlar yukarıdaki gibi olmalı.

Bütün Node’lara Failover Cluster Management Console yüklemeniz gerekmez ama eğer Failover Clustering bileşenine ek olarak bu sunucuya da Failover Cluster Management yönetim konsolunu yüklemek isterseniz aşağıdaki komutu çalıştırın. Yönetimi tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirmeniz de mümkün (ayrı bir management server veya daha önce yüklediğiniz hv-node1 gibi.)

BİLGİ: Failover Cluster Management Console ’u az önce yüklediğiniz Failover Clustering Feature ile karıştırmayın. Failover Clustering Feature, bu Node ’un Cluster yapısına dahil olabilmesi için gerekli olan bir bileşendir ve HV-Node2 üzerine de yüklenmesi gerekir. Failover Cluster Management Console ise bir yönetim aracıdır ve yapıda tek bir noktada yüklü olması teknik olarak yeterlidir.

Install-WindowsFeature RSAT-Clustering –IncludeAllSubFeature

clip_image083

Yükleme tamamlandıktan sonra Failover Clustering yönetim araçlarının kurulum işlemini doğrulamak için ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-WindowsFeature RSAT-Clustering*

clip_image085

4.4.2.3. Yeni External Virtual Network Oluşturulması

UYARI: Özellikle Clustering ortamlarında sanal makineler çalıştırıyorsanız, Cluster üyesi Node’lar üzerinde oluşturacağınız aynı amaçlı sanal ağ isimlerini aynı yapmanız çok önemlidir. Aksi durumda Live Migration ve Failover gibi aktarım özellikleri sağlıklı çalışamaz. Örneğin Cluster üyesi Node1 üzerinde çalışan sanal makine yine Node1 üzerinde oluşturulmuş VM-Network1 isimli external network üyesi. İlgili sanal makine bir şekilde Node2 üzerine geçerse veya geçmek isterse orada aynı isimli (vm-network1) bir sanal ağ arar. Eğer yoksa, ya geçiş işlemi başarısız olur ya da geçiş yapılır ama sanal makine herhangi bir sanal ağa bağlanamaz, haliyle ağ üzerinde de hizmet veremez.

Şimdi HV-Node2 üzerinde de clustered olarak çalışacak, HV-Node1 üzerinde daha önce oluşturduğunuz VM-Network1 ile aynı isim ve tipte olan, sanal makinelerin dış dünya ile konuşabilmesi için yeni bir External Virtual Network oluşturun ve uygun olan fiziksel ağ kartına bağlayın. (Gerekiyor ise yine Topoloj-1 tasarımından destek alabilirsiniz)

Bu iş için öncelikle HV-Node2 üzerindeki fiziksel ağ portu listesini alın. Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-NetAdapter

clip_image087

Interface’lerin diğer detaylarını tam olarak görebilmek isterseniz komutu format list parametresi ile çalıştırabilirsiniz.

Get-NetAdapter | fl

clip_image089

VM-Network1 isimli yeni bir external virtual network oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın.

New-VMSwitch “VM-Network1” –NetAdapterName “VM1” -AllowManagementOS $false

clip_image091

BİLGİ: New-VMSwitch cmdlet’inin -NetAdapterName parametresi ağ kartı ismi veya ağ bağlantısı ismine karşılık gelirken, -AllowManagementOS $false parametresi oluşturulacak yeni external virtual network’ün Host ile paylaşılmasını engeller. (HV-Node1’de olduğu gibi)

Şimdi Get-VMSwitch komutu veya Hyper-V Manager konsolunda Virtual Switch Manager ‘dan bakarsanız yeni external virtual network’ün yer aldığını görebilirsiniz.

clip_image093

HV-Node2 için VM-Network1 isminde yeni external virtual network oluşturma adımı bu kadar.

4.4.2.4. iSCSI Initiator Ayarları

Öncelikle Microsoft iSCSI servisini, server reboot sonrasında otomatik başlayacak şekilde yapılandırın ve ardından başlatın. Bu iş için aşağıdaki iki satır komutu kullanabilirsiniz.

Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic

Start-Service msiscsi

clip_image095

Genelde herhangi bir sonuç dönmeden komutlar işlerini halleder.

Hemen arkasından iSCSI Target Server‘ı yani Net-Storage sunucusunun iSCSI portunu gösterin.

New-IscsiTargetPortal –TargetPortalAddress 192.168.36.10

clip_image097

BİLGİ: Eğer aksi bir parametre vermediyseniz iSCSI Target Server ‘a erişim var sayılan olarak 3260 port numarası üzerinden gerçekleşir.

BİLGİ: Eğer bu adımda erişim sağlayamıyorsanız iSCSI Target Server üzerindeki iSCSI Target servisini, Windows Firewall’u ve 3260 portunu kontrol edin.

Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, HV-Node2’yi yapılandırma anlamında HV-Node1 ile aynı seviyeye getirmiş oldunuz.

Diğer Bölümler:

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 1

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 2

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 4

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 5

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 6

Doküman Tek Parça (PDF):

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster (PDF)

Yazı Etiketleri: , , , , ,

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle