Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 4

22.01.2013 | 23:13 Dokümanlar , Hyper-V , Windows Server 3 Yorum

BİLGİ: Bu doküman serisinin tek parça PDF haline şu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: PDF olarak indir.

4.5. Net-Storage ve Hyper-V Host’lar İçin Gelişmiş Yapılandırma Adımları

Target tanımlanması, iSCSI tabanlı disk alanlarının oluşturulması, disk alanlarının ortak erişimli şekilde Node’lara atanması, Node’lar üzerinde disk alanlarının karşılanması gibi işlerin tamamı bu bölümde gerçekleştirilir.

4.5.1. Net-Storage – iSCSI Target Service Gelişmiş Yapılandırma

Ortak depolama alanları atamanız gereken HV-Node1 ve HV-Node2 için öncelikle Net-Storage üzerinde yeni bir iSCSI Target ve ardından iSCSI Virtual Disk’ler oluşturmanız gerekiyor. iSCSI Target oluşturma işlemini yeni iSCSI Virtual Disk oluşturma işleminin bir parçası olarak gerçekleştireceğiz. Bu nedenle şimdi iSCSI Virtual Disk’leri oluşturarak ilerleyin.

Oluşturulması gereken disk sayısı 1 adet Quorum için, 1 tane de sanal makineler için olmak üzere en az 2’dir.

Öncelikle Cluster içerisinde Quorum yani bazı Cluster bilgilerinin duracağı ortak bölüm olarak konumlandırılacak yeni bir paylaşımlı disk alanı oluşturun.

Net-Storage üzerinde yeni bir iSCSI Virtual Disk oluşturmak için aşağıdaki task > New iSCSI Virtual Disk sihirbazını kullanabilirsiniz.

clip_image002

iSCSI Virtual Disk’in duracağı sürücüyü belirleyin. İşlem sonunda bu dizin içerisine, iSCSI Virtual Disk için belirteceğiniz boyut kadar yer kaplayan VHD formatında bir sanal disk dosyası oluşturulur.

clip_image004

Topoloji-1 ‘de yer alan Net-Storage sunucusu üzerinde daha önceden Raid5 olarak yapılandırılmış S: sürücüsü altındaki iscsivirtualdisks dizinini işaret ederek ilerliyorum. Bu sürücünün Raid korumasında yüksek hızlı disklerden oluşan bir gruba işaret ediyor olması tavsiye edilir.

Ardından aşağıdaki pencerede disk’e bir isim vererek ilerleyin. Dikkat ederseniz VHD uzantısı ile oluşturulacak.

clip_image006

Disk boyutunu belirleyin. Cluster bilgisi çok küçük boyutlarda dosyalardan oluştuğu için 1GB disk alanı birçok Cluster yapısı için yeterli bir Quorum boyutudur.

clip_image008

Henüz seçebileceğiniz bir iSCSI Target olmadığı için bu aşamada yeni bir tane yaratmanız gerekiyor. iSCSI Target ’ı, oluşturduğunuz iSCSI Virtual Disk’lere erişecek olan Node’ların toplandığı bir grup olarak düşünebilirsiniz. Aşağıdaki pencerede New iSCSI target ile ilerleyin.

clip_image010

Target için bir isim verin.

clip_image012

Bir sonraki pencerede Add butonunu kullanarak sırası ile HV-Node1 ve HV-Node2 IQN’lerini seçerek ekleyin.

clip_image014

Bu ekleme işlem ile her iki Node’u bir Target grup altında toplamış oldunuz. İşlem bittiğinde oluşturduğunuz Quorum disk alanı bu gruba (haliyle gruba üye olan node’lara) atanmış olacak.

BİLGİ: IQN yerine DNS Name, IP Address veya MAC Address de kullanmak mümkün. (Alt görsel)

clip_image015

BİLGİ: Eğer sistemleriniz Windows Server 2012 ise IQN bilgisini otomatik olarak sorgulatabilirsiniz. (Alt görsel)

clip_image016

Şimdi aşağıdaki gibi görünüyor olmalı.

clip_image018

clip_image020

Yukarıdaki Enable Authentication penceresinde, Net-Storage sunucusu ile bu sunucudan iSCSI hizmeti alacak olan Node’ların iletişimi öncesinde ekstra bir kimlik doğrulama özelliği devreye alabilirsiniz. Bu sayede Node’lar üzerindeki Initiator istemciler, yukarıda belirteceğiniz bilgiler ile kimlik doğrulamak zorunda kalırlar ve bu güvenlik adına iyi bir şeydir. Konu ile direkt alakalı olmadığı için şimdilik bu pencere üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan ilerleyin. Bu özelliği daha sonra da devreye alabilirsiniz. Devreye aldığınız takdirde hem iSCSI Target (Net-Storage) üzerinde, hem de Initiators (Node’lar) üzerinde karşılıklı olarak yapılandırılması gerektiğini unutmayın.

clip_image022

Create butonu ile oluşturma işlemini başlatın.

Yapılandırma aşağıdaki gibi tamamlanır.

clip_image024

Şimdi aşağıdaki gibi görünüyor olmalı.

clip_image026

iSCSI yönetim deneyiminiz arttırmak adına yukarıdaki yönetim konsolu hakkında birkaç kısa bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. (Numaralar ekran görüntüsü ile eşleşmektedir.)

iSCSI Virtual Disks bölümünde, oluşturulan ve ortak paylaşım amacıyla Node’lara bağlanacak olan diskler yer alır. Bunlar iSCSI Target servisinde iSCSI Virtual Disk olarak isimlendirilir.

 1. Disk’in bulunduğu yol ve dosya ismidir. (haliyle disk ismi)
 2. Disk’e bir iSCSI Target grubu tarafından o an erişim olup olmadığını gösterir.
 3. Disk’in atandığı iSCSI Target grubunun ismidir.
 4. Disk’in atandığı iSCSI Target grubunun o anki durumunu gösterir.

iSCSI Targets bölümünde, virtual disk’leri kullanabilmesi için tanımlanan iSCSI Target gruplar hakkında bilgiler yer alır.

 1. Target ismidir.
 2. Target group içerisinde yer alan sunucuların iqn bilgileridir.
 3. Target ‘ın o anki durum bilgisidir.

Ayrıca iSCSI Virtual Disk için gösterdiğiniz dizine giderseniz orada bir VHD dosyası yer aldığını görebilirsiniz.

clip_image027

Quorum disk için yaptığınız oluşturma işlemini şimdi bir kere de sanal makinelerin duracağı LUN1 için tekrar edin. Ve eğer eklemeniz gerekiyor ise diğer ilave LUN’lar için de bu işlemi tekrar edebilirsiniz.

BİLGİ: Bundan sonraki iSCSI Virtual Disk oluşturma işlemleri sırasında iSCSI Target oluşturmanıza gerek yok. İlk adımda bir kez oluşturduğunuz HV-Cluster1-Targets isimli Target ’ı kullanarak devam etmelisiniz.

Yine yönetim deneyiminiz arttırmak adına ilave iSCSI Virtual Disk oluşturma işlemlerini PowerShell üzerinden gerçekleştireceğiz. İkinci ve gerekiyor ise diğer iSCSI Virtual Disk’leri PowerShell üzerinden oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Net-Storage sunucusu üzerinde PowerShell yönetim aracını açın.

Aşağıdaki ilk satır s:\iscsivirtualdisks altında LUN1 isimli 200GB kapasiteli bir disk oluşturur. İkinci satır ise LUN1 isimli bu diski HV-Cluster1-Targets grubuna atar.

New-IscsiVirtualDisk s:\iscsivirtualdisks\LUN1.vhd –size 200GB

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping HV-Cluster1-Targets s:\iscsivirtualdisks\LUN1.vhd

clip_image029

Sonucunu GUI üzerinden görebilirsiniz.

clip_image031

Şart olmamak ile birlikte ben aynı şekilde 200GB kapasiteli 3 adet iSCSI Virtual Disk daha oluşturup HV-Cluster1-Targets ‘a bağlıyorum ve bu iş için aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanıyorum.

New-IscsiVirtualDisk s:\iscsivirtualdisks\LUN2.vhd –size 200GB

New-IscsiVirtualDisk s:\iscsivirtualdisks\LUN3.vhd –size 200GB

New-IscsiVirtualDisk s:\iscsivirtualdisks\LUN4.vhd –size 200GB

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping HV-Cluster1-Targets s:\iscsivirtualdisks\LUN2.vhd

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping HV-Cluster1-Targets s:\iscsivirtualdisks\LUN3.vhd

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping HV-Cluster1-Targets s:\iscsivirtualdisks\LUN4.vhd

clip_image033

iSCSI Target oluşturma ve iSCSI Virtual Disk oluşturup Target’lara atama adımlarını tamamlamış oldunuz. Böylece Net-Storage sunucusu tarafındaki yapılandırma süreci tamamlandı. Şimdi bir sonraki bölüme geçin ve Node’lar üzerine gidip diskler için ekleme işlemini tamamlayın.

4.5.2. HV-Node1 – iSCSI Initiator Gelişmiş Yapılandırma (GUI Tabanlı)

HV-Node1 üzerinde iSCSI Initiator istemcisini yeniden açın.

clip_image035

Targets tabına geçin. Targets tabı ilk etapta boştur. Refresh butonuna tıklayın. Discovered Targets bölümüne Net-Storage sunucusunun geldiğini görün. Inactive durumdadır. Seçtikten sonra Connect diyerek bağlanmasını sağlayın.

clip_image036

Connect butonuna tıkladıktan hemen sonra gelen aşağıdaki küçük pencerede Add this connection to the list of Favorite Targets kutucuğunun seçili olduğundan emin olun. Bu kutucuk, ilgili bağlantıyı favoriler listesine ekler ve herhangi bir nedenden ötürü bağlantı kesilirse (ağ problemleri, sunucunun yeniden başlaması, vb.) iSCSI istemci servisinin otomatik olarak bağlantıyı yeniden kurmasını sağlar.

clip_image037

OK dedikten sonra eğer bir problem yoksa aşağıdaki gibi Connected durumda görünüyor olmalı.

clip_image038

Şimdi daha önce atadığınız diskleri görebilmek için yine iSCSI Initiators istemcisi üzerinde Volumes and Devices tabına gidin. Burada yer alan Volume List ilk etapta boştur. Auto Configure butonuna tıklayarak daha önce oluşturup atadığınız iSCSI Virtual Disk’lerin eklenmesini sağlayın.

clip_image039

OK diyerek iSCSI Initiator’ı kapatın.

Diskmgmt.msc ‘den baktığınızda eklediğiniz disklerin geldiğini görebilirsiniz.

clip_image041

Bu disklerin Offline ve Unknown olarak görünmesi normaldir. Şimdilik herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde bırakın.

4.5.3. HV-Node2 – iSCSI Initiator Gelişmiş Yapılandırma (PowerShell Tabanlı)

BİLGİ: Bu bölümde HV-Node2 üzerindeki iSCSI Initiator gelişmiş yapılandırma adımları PowerShell destekli olarak gerçekleştirilir.

HV-Node2 üzerinde PowerShell yönetim aracını açın ve sırayla aşağıdaki komutları çalıştırın.

Get-IscsiTargetPortal | Update-IscsiTargetPortal

Get-IscsiTarget

Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true

Get-iSCSISession | Get-Disk

clip_image042

Çalıştırdığınız komutların yaptığı işler kısaca şöyle:

 1. iSCSI Target portal olarak daha önce belirttiğiniz bilgiyi günceller. (GUI üzerinden yapılan Refresh işlemi)
 2. iSCSI Target durumunu gösterir. Target bilgisi vardır, ancak bağlı değildir.
 3. iSCSI Target ‘a bağlantı gerçekleştirir ve kalıcı olması adına favori bağlantı olarak işaretler. (GUI üzerinden yapılan Connect işlemi)
 4. Atanmış olan diskleri alır. (GUI üzerinden yapılan Auto Configure işlemi)

Ardından Get-Disk ile baktığınızda atadığınız disklerin geldiğini görebilirsiniz. (diskmgmt.msc ‘de olduğu gibi)

clip_image044

HV-Node2 üzerindeki iSCSI Initiator gelişmiş yapılandırma adımları bu kadar.

Bu aşamalardan sonra Net-Storage üzerindeki iSCSI yönetim konsoluna baktığınızda disk ve target durumlarının aşağıdaki gibi değişmiş olduğunu göreceksiniz.

clip_image046

Diğer Bölümler:

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 1

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 2

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 3

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 5

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster – Bolum 6

Doküman Tek Parça (PDF):

Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster (PDF)

Yazı Etiketleri: , , , , ,

Sayfa Başı ▲

Yorumlar (3)

 1. yetkili servis

  Bilgiler için tessekkürler ;:)

 2. vn

  Merhaba, bu kurguda storage server single point of failure oluşturmuş oluyor mu?

 3. Serhat AKINCI

  Doğrudur. Kurgu örnek olduğu için storage tarafı (net-storage) tek çalışıyor ve haliyle SPOF durumu var. Eğer istenirse storage altyapısı için de yüksek erişilebilirlik önlemleri devreye almak mümkün.

Yorum Ekle