XP Home Sürücü Gizlemek

03.06.2008 | 23:44 Çözümler , Windows 0 Yorum

Aşağıdaki anahtarı ve değeri yaratın.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer altında yeni bir Dword yaratın ve adını NoDrives yapın. Bu dwordun değerini,

3 yaparsanız A ve B sürücüleri,

4 yaparsanız C sürücüsü,

7 yaparsanız A, B, C sürücüleri,

8 yaparsanız D sürücüsü,

0x03ffffff(67108863) yaparsanız tümü gizlenir.

Yukarıda verdiğim değerler ve gizlenebilir sürücüler, Windows XP Pro üzerinde gpedit.msc ile de kısıtlanabilir sürücülerdir.

Diğer sürücüler için bir takım hesaplar gerekir ki bu kombinasyonu birkaç cümleyle anlatmak çok zor, başlı başına bir makale konusudur.

Basit bir örnek vermek gerekirse, C G ve H sürücülerini gizlemek için:

Öncelikle bu 3 sürücüyü gizlemek için yaratacağımız değer dword değil ikili değer olmalı, buna dikkat etmeliyiz.

Yukarıda bahsettiğim registry anahtarına gidin ve NoDrives adında yeni bir İkili Değer (REG_BINARY) yaratın.

İçeriğini C4 00 00 00 olacak şekilde ayarlayın.

Aşağıdaki gibi görünmeli.

0000        C4 00 00 00      A…

Daha sonra oturumu kapatıp yeniden logon olun.. ve sürücüler gizlenecektir.

Yazı Etiketleri:

Sayfa Başı ▲

Yorum Ekle