Etiket = Linux (1)

Azure VM’lerde Console Output ve Screenshot

Özellikle Linux sanal makineler açısından önem arz eden bu geliştirme sayesinde Microsoft Azure ortamında çalışan v2 sanal makinelerin console output’larını ve anlık screenshot’larını Azure Portal üzerinden alabilirsiniz.

01.10.2015
0