VMM İle P2V Sonrası MAC Address Çakışmasına Dikkat

15.10.2010
1

Geçenlerde yaşadığımız bir probleme istinaden dikkat edilmesini tavsiye ettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Virtual Machine Manager’ı (kısaca VMM) sunucu sanallaştırma altyapılarımızı yönetirken kullanıyoruz. VMM’in yetenekleri arasında p2v (physical to virtual – fizikselden sanala) ve v2v (virtual to virtual – sanaldan sanala) dönüşüm özellikleri de bulunuyor. P2v yeteneği sayesinde fiziksel sunucuları çok kolay bir şekilde sanala dönüştürüp Hyper-V host’larımız üzerinde konumlandırabiliyoruz. Hatta bu işlemi fiziksel sunucu (source) açık durumdayken yani networkte hizmet vermeye devam ederken bile gerçekleştirebiliyoruz.

P2v operasyonu sırasında fiziksel sistemin (source) network connection’ı üzerindeki bilgiler de yeni oluşan sanal makine üzerine taşınır ve sanal network kartı üzerine işlenir. Bu noktada TCP/IP ayarları ile birlikte fiziksel sunucunun NIC’leri üzerindeki MAC adresleri de aynı şekilde taşınır ve VM üzerindeki Virtual NIC’lere otomatik olarak işlenir. P2v tamamlandıktan sonra genellikle sanallaştırdığımız fiziksel sistemi kapatıp network ile iletişimini keseriz çünkü artık ilgili sistem sanal olarak çalışmaya hazırdır ve SID, hostname gibi uniqe tanımlar yüzünden aynı anda hem VM’in hem de fiziksel sistemin networkte sağlıklı çalışması mümkün değildir. Buraya kadar her şey normal. Problem ise tam şu noktada baş gösteriyor: Eğer bir gün sanallaştırdığınız fiziksel sunuculardan birini herhangi bir nedenle yeniden kullanmak isterseniz ve bu fiziksel sunucu VM ile aynı networkte olacak ise, yeni sisteme network üzerinden ulaşılamama, ping paket kayıpları, sunucunun outbound trafiğinin normal ama inbound trafiğinin problemli olması gibi çeşitli durumlar ile karşılaşmanız mümkün. Çünkü ortamınızda hardware (fiziksel server) üzerindeki MAC adresine sahip bir sistem daha var, o da p2v yaptığınız VM. Ortamda aynı MAC adresine sahip iki sistem olacağı için haliyle sıkıntılı durumlar ortaya çıkacaktır ki tecrübe ile sabittir.

Aşağıda switch logging bölümünden alınmış bir ekran görüntüsü var.

Switch Log

Gördüğünüz gibi switch üzerindeki 13 ve 23 numaralı portlarda flapping durumu yaşanıyor ve tek bir MAC adresi görünüyor: 00:1A:64:C5:75:14. Bu portların birisinde VM, diğerinde ise P2v yapılan eski fiziksel sunucu bağlı durumda. VMM üzerinden ilgili VM’in MAC adresine bakıyoruz:

VM MAC Address

00:1A:64:C5:75:14 şeklinde gözüküyor. Bir de fiziksel sunucunun MAC adresine bakıyoruz:

OS MAC Address

O da 00:1A:64:C5:75:14 şeklinde gözüküyor.

Çözüm için sistemlerden birinin MAC adresini değiştirmek gerekiyor. Bu noktada fiziksel sistemin MAC adresini değiştirmek pek mümkün olmayacağı için VM’in MAC adresini değiştiriyoruz. Bunun için VM’i kapattıktan sonra virtual network adapter’ün settings bölümünden MAC adres tanımını değiştirebilirsiniz.

MAC Address

Eğer dynamic yaparsanız, MAC adresi VMM üzerindeki MAC havuzundan otomatik olarak atanır. Bu havuzu bir nevi DHCP gibi düşünebilirsiniz.

MAC Address Range

Ya da static olarak bırakıp siz manual olarak farklı bir MAC adresi atayabilirsiniz.

Static MAC Address

Aslında bu case’i tek bir cümle ile özetlemek mümkündü: “Eğer VMM ile P2v yaptıktan sonra source konumunda olan fiziksel sistemi VM ile aynı networkte kullanmayı planlıyorsanız, iki sistem üzerindeki MAC adresleri aynı olacağı için ağ iletişiminde problem yaşanma ihtimali vardır.” Ancak benzer sorunlarda diagnose yapmak gerektiğinde nasıl yaklaşılmalı noktasında bir fikir verebilmek adına biraz açmak istedim. Eğer hali hazırda çalışan VM’lerde bu sorunu yaşarsanız artık çözümü biliyorsunuz. Eğer yeni bir P2v projeniz varsa, yazıda geçen konuyu bir best practice olarak aklınızda bulundurun.

Yorumlar (1)

  1. niyazi

    aaynen katılıyorum serhat hocam.
    teşekkürler

Yorum Ekle

* Gerekli

* Gerekli

* Tercihen